تجلیل از سالروز دیوار برلین و قربانیان آن | آلمان و جهان | DW | 13.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تجلیل از سالروز دیوار برلین و قربانیان آن

ولفگنگ تیرسی، معاون رییس پارلمان نیز با تکیه بر ضرورت تاریخی یاد آوری از این روز، در مقابل فراموشی تاریخی هشدار داد.

1961: سال اعماردیوار برلین

1961: سال اعماردیوار برلین

امروز چهار شنبه در برلین از 47 امین سالروز اعمار دیوار برلین و قربانیان آن تجلیل به عمل آمد. نوربرت لامرت، رییس پارلمان آلمان گفت: "دیوار برلین و از میان برداشتن آن نماد های شکوه و بیچارگی تاریخ ما اند و اعمار و ویرانی این دیوار همزمان در حافظۀ جمعی ما حک شده است."

"جایگاه یاد آوری از دیوار برلین" و نیز مورخان "مرکز پوستدامر برای پژوهش های تاریخی" شمار قرباینان که به پای دیوار برلین از طرف رژیم کمونسیتی آلمان شرق کشته شده اند، تا به حال 136 تن حساب کرده است. برخلاف موزیم شخصی در "چک پاینت چارلی" برلین، از 1303 کشته در مرز میان برلین شرق و برلین غرب از سال 1945 تا 1989 (سال ویرانی دیوار) سخن می گوید.

در پایان تجلیل از سالروز دیوار برلین با قرباینان آن، در کنار لامرت، کلاوس فوفرایت، شهردار برلین با عده ای دیگر از سیاست مداران آلمان، با سکوتی چند، دسته گلی را در جایگاه تجلیل و یاد آوری گذاشتند.

ولفگنگ تیرسی، معاون رییس پارلمان نیز با تکیه بر ضرورت تاریخی یاد آوری از این روز، در مقابل فراموشی تاریخی هشدار داد. او در روزنامۀ برلینی "تاگیس شپیگل" گفت:

حزب بر سراقتدار کمونیستی "نه تنها این دیوار وحشتناک را آباد کرد و میلیون ها انسان را به قید و زنجیر کشانید، بلکه جنبش کارگری را نیز تجزیه کرده و به تعقیب آزار سوسیال دموکرات دست زد."

آگهی