تجليل ازروزجهاني صلح درباميان | افغانستان | DW | 21.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تجليل ازروزجهاني صلح درباميان

از 21سپتامبر روزجهاني صلح درولايت باميان تجليل به عمل آمد . دراين مراسم تعداد زياد دختران و پسران نوجوان ، ازپيشروي دفتر يوناما الي زير بوداي بزرگ ، جاي اصلي مراسم ،دست به راهپيمايي زده وبا شعارهاي زنده باد صلح وزنده باد امنيت ،خواهان صلح شدند.

ولسوالي سيغان ولایت بامیان به عنوان ولسوالي صلح نام گذاري شد.

ولسوالي سيغان ولایت بامیان به عنوان ولسوالي صلح نام گذاري شد.

درمحفل امروزي ،شاگردان مکاتب ،اعم ازپسرودختر،دانشجويان،موسسات ملي وبين المللي،روساي ادارات،والي باميان ،نمايندگان سازمانهاي بين المللي ،اعضاي شوراي ولايتي وتعداد زيادي مردم اشتراک داشتند.

دراين مراسم،والي باميان وشماري زيادي طبق سنن منطقوي باميان پيرامون صلح واهميت آن درجامعه صحبت نمودند .

همچنان شاگردان سرود صلح را قرائت نموده وکبوتران صلح را نيز به پرواز درآوردند.

دراين مراسم گروههاي سرود ولسوالي هاي،پنجاب،ورس،يکه ولنگ،شيبر،سيغان و کهمرد نيزاشتراک داشتند.

همچنان به پيشواز از روز جهاني صلح برنامه هاي پاک کاري بند اميرازوجود آشغال(زباله ) به اجرا درآمد. به اين مناسبت درولسوالي سيغان ولايت باميان شماري ازفرماندهان سابق سلاح ومهمات شان را تسليم نمودند و اين ولسوالي به عنوان ولسوالي صلح نام گذاري شد.

ولايت باميان يکي ازامن ترين ولايات کشور بوده ولي با وجود صلح امنيت دراين ولايت ،پيشرفت قابل توجه درعرصه اي باز سازي ونو سازي صورت نگرفته است.

آگهی