تبصره: دختران چیبوک آزاد شدند، بوکوحرام شکست داده نشد | آلمان و جهان | DW | 09.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تبصره: دختران چیبوک آزاد شدند، بوکوحرام شکست داده نشد

اکنون بیش از نصف ۲۷۰ شاگرد مکتب دختر رها شده اند که سه سال پیش از چیبوک اختطاف شده بودند. این امر واقعاً موردی برای خوشی و یک موفقیت بزرگ حکومت نایجریا به ریاست جمهوری محمدو بخاری می باشد. تبصره‌ای از خبرنگار دویچه وله.

طبق گزارش کارزار ابتکاری زیر عنوان "دختران ما را برگردانید"، هنوز ۱۱۳ دختر از چینبوک مفقود می باشند.  بخاری از قرار معلوم روی قدرت اردو و نظامی تکیه نکرد، بلکه حمایت صلیب سرخ  را به کمک حکومت سویس کسب نمود. آزاد سازی این دختران برای وی چنان مهم بود که او مذاکره  با تروریستان را قبول کرد و درنتیجه موفقیت بار آورد. چندین تن از جنگجویان شورشی زندانی در مقابل این دختران آزاد گردیدند.

دراین نقطهء خوشی از آزادی دختران،  یک مزه تلخ هم وجود دارد و آن اینکه مذاکرات و توافق با بوکوحرام نشان می دهد؛ چنانکه حکومت  و اردوی نایجریا چندین ماه پیش معتقد بودند، بوکو حرام به هیچ صورت شکست نخورده است. دست کم یک بخش از این گروه تروریستی که این دختران را در چنگال شان دارند، ظاهراً قادر اند آن ها را در برابر حملات نظامی نزد شان نگه دارند.

دختران چیبوک با ارزش اند

علاوه براین شرایط آزاد شدن این دختران نشان می دهد که معروفیت آن ها هم رحمت است و هم موجب سختی و رنج. کارزار برای نجات این دختران در سطح ملی و بین المللی اختطاف در چیبوک را  سمبولی برای  ناتوانی حکومت نایجریا گردانید و آن ها توجه همه جهان را به منازعه در نایجریا جلب کردند.

Moesch Thomas Kommentarbild App

توماس مویش، رئیس بخش هوسایی دویچه وله و نویسنده این تبصره

در حالی که صدها زن دیگری که قبلاً اختطاف شده بودند توجهی را بر نیانگیخته بودند، دختران چیبوک چنان با ارزش گردیدند که نه تروریست ها و نه حکومت می خواست جان آن ها به خطر بیفتد.این دختران برای اختطاف گران نیزمانند یک بیمه زندگی شدند، زیرا هیچ کس نمی خواست به دلیل آنکه آسیبی به دختران چیبوک نرسد، بر کمپ آن ها حمله کند. نمایندگان حکومت و اردو نیز این نکته را چندین بار علناً قبول کردند .از جانب دیگر شهرت آن ها نیز موجب دشواری ها برای  شان گردید. دست کم ۲۱ دختر که  در سال گذشته با اقدام مشابهی آزاد گردیدند. بنا برهمین دلیل شهرت آن ها نمی بایست به عین قریه های شان برگردند، زیرا حکومت می ترسید که تروریست ها بتوانند دوباره این دختران مشهور را اختطاف کنند.

و اکنون وضع از چه قرار است؟  آیا کانال های مذاکره را که از قرار معلوم وجود دارند، می توان برای مذاکره جهت پایان دادن به ترور مورد استفاده قرار داد؟ ظاهراً اردو آنچه را می توانست انجام بدهد، انجام داده است. بوکوحرام به طور گسترده ای عقب زده شده است، اما می تواند هنوزهم نقاطی را مورد ضربت قرار دهد و منطقه را ناامن گرداند.

دقیقاً همین حالا عوامل ترور دست ناخورده اند. از یک جانب فقر در شمال شرق کشور سر به آسمان می زند. در اینجا جامعه بین المللی نیز از طریق برخی رهبران نایجریا کمک می کند که در تلاش های شان جهت مبارزه با فقر و به ویژه برای بازسازی سیستم فقیر تعلیم و تربیت صادق اند.

فشار سیاسی نیز لازم است. خشونت بیش از حد که اردو و پولیس در چند سال اول علیه گروه تروریستی هنوز کوچک بوکوحرام اعمال نمود، به طور گسترده ای در تندرو شدن شان نقش داشته است. رئیس جمهور بخاری وعده نموده است که تحت زعامت وی نیروهای امنیتی حقوق بشر را رعایت می کنند. پیشرفتی به عمل آمده است، اما تا هنوز عملیات بیرحمانه نیروها علیه اقلیت شیعه در اخیر سال ۲۰۱۵  نمونه آن بود که بخاری و تیمش در این قسمت باید  کار بیشتری انجام دهند.

عین مطلب در مورد جنگ علیه فساد صادق است که در آن بخاری صادقانه علاقمند است. اما گزارش ها در مورد  زیر زدن پول هایی که می بایست به قربانیان بوکوحرام برسد، نشان می دهند  راه رسیدن به هدف چقدر دور است.

شما اگر نظری دارید می‌توانید در زیر این تبصره نظر تان را بیان کنید! 

توماس مویش/ ر. ر.

DW.COM

آگهی