1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
Symbolbild Menschenhandel in der EU
عکس: picture alliance/empics/D. Lipinski

تبسم پناهجوی افغان از زندگی در جنگل به ستوه آمده است

امان الله جواد
۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

خانم پناهجو با نام مستعار تبسم از هفت ماه به این طرف با دو کودکش در آلمان زندگی می کند. او افزون بر یادآوری از تجارب تلخ راه های دشوار گذر، چشم دید زندگی کنونی خود در یک منطقه جنگلی را در گفتگو با دویچه وله بیان می دارد.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-19357697

[No title]

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan - Taliban's Minister für Geflüchtete Khalil Haqqani

یک سال حاکمیت طالبان؛ شکاف درونی به خاطر ایجاد اصلاحات

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی