تاييد چالش هاي امنيتي از جانب حکومت افغانستان | افغانستان | DW | 25.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تاييد چالش هاي امنيتي از جانب حکومت افغانستان

حکومت افغانستان تاييد ميکند که از نظر امنيتي، افغانستان با چالشهايي روبهرو ميباشد. اندکي پيش مايک مولن، رييس ستاد مشترک نيروهاي مسلح امريکا گفته بود که وضعيت افغانستان جدي و رو به وخامت ميباشد.

حمله ی دهشت افگنانه طالبان در هژدهم اگست در کابل

حمله ی دهشت افگنانه طالبان در هژدهم اگست در کابل

همايون حميد زاده، سخنگوي رييس جمهور کشور، امروز در يک کنفرانس خبري، با بيان اين که چالشهاي امنيتي وجود دارد، علاوه کرد که نيروهاي پليس و ارتش افغانستان در حال تقويت يافتن ميباشند. وي گفت: "ديد ما اين است که در اوضاع افغانستان، از لحاظ امنيتي، چالشهايي وجود دارد. ولي از طرف ديگر، براي رسيدگي به اين مسايل، اردوي ملي ما روز تا روز تقويت ميشود، پليس ما روز تا روز تقويت ميشود. در مقابل اين چالش آمادگيهاي لازم گرفته ميشود".

همچنان گفته ميشود مک کريستال، فرمانده امريکايي نيروهاي ناتو در افغانستان، در گزارش خود خواستار فرستادن سربازان بيشتر خواهد شد. جان مک کين، سناتور جمهوريخواه امريکا که در انتخابات امريکا رقيب باراک اوباما بود، از مقامهاي دولت امريکا انتقاد کرده است که تلاش دارند مانع فرستادن سربازان بيشتر به افغانستان گردند.

پيش از اين رييس جمهور کرزي به دليل تلفات ملکي حملات نيروهاي خارجي، بارها از جامعهي جهاني انتقاد کرده است. همچنان دولت افغانستان بارها گفته است که جنگ با تروريسم بايد در مناطقي صورت گيرد که طالبان از آنجا ها تمويل و تجهيز ميشوند.

سخنگوي رييس جمهور کرزي نيز ميگويد مهم اين است که چطوري بايد امنيت را در کشور تامين و مداخلات خارجي را قطع کرد. به گفتهي وي، جنگ عليه تروريسم در قريههاي افغانستان نيست. وي علاوه کرد که اگر نيروهاي بيشتري فرستاده ميشوند، بايد در پايگاههاي تروريستان عليه آنها بجنگند: "اگر نيروهايي لازم است براي آمدن، آنها بايد در جايهايي قرار بگيرند که از آنجا مداخله به خاک افغانستان صورت ميگيرد و خود عساکر امريکايي و ديگر عساکر مورد حملهي افرادي که از بيرون خاک ما داخل ميشوند، مورد حملهي آنها قرار ميگيرند. بهتر است که توجه به آن مورد شود".

در همين حال، قرار است امروز نتايج قسمي انتخابات رياست جمهوري کشور اعلان شود. اين درحالي است که گفته ميشود در برخي مناطق کشور تقلب و تخلفهاي انتخاباتي صورت گرفته است. نهادهاي ناظر و نيز برخي نامزدان انتخابات رياست جمهوري کشور از تقلبهايي سخن ميگويند که ميتواند بر نتيجهي انتخابات تاثير وارد کند. گفته ميشود اگر به تقلبها رسيدگي صورت نگيرد، حاميان برخي نامزدان به نتيجهي انتخابات اعتراض خواهند کرد. اين درحالي است که وضعيت در کشور شکننده به نظر ميرسد و احتمال اينکه اعتراضها به خشونت بکشد، متصور ميباشد.

همايون حميد زاده، در رابطه به اعتراضهاي احتمالي بعد از انتخابات ميگويد: "امروز افغانستان داراي نهادهاي امنيتي خود است. امروز افغانستان داراي قانون اساسي است، داراي قوانين است و داراي ادارات تنفيذ قانون است. کساني که قانون شکني کنند، کساني که بخواهند امنيت افغانستان را مورد تهديد قرار بدهند، با آنها برخورد قانوني صورت ميگيرد و به هيچکس اجازه داده نميشود که خلاف قانون عمل کند".

در همين حال، نهادهاي ناظر گزارش داده اند که در برخي مراکز رايدهي، مقامها نيز از موقعيت و منابع شان سواستفاده کرده اند و حتي گفته ميشود مردم را به رايدادن به نامزد مشخصي وادار کرده اند.

سخنگوي رييس حکومت اين اتهام را با قاطعيت غيرقابل قبول خوانده، گفت اگر شواهدي وجود داشته باشد، بايد به نهادهاي مسوول واگذار شود.

اين درحالي است که بعد از گذشته هفت سال و ده ها هزار نيروي خارجي در کشور، هنوز هم تامين امنيت در کشور از چالشهاي اساسي و اصلي خوانده ميشود.

عارف فرهمند، کابلويراستار:مبلغ

آگهی