″تاييد هفت تن از وزيران مورد خواست کرزي″ | افغانستان | DW | 03.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"تاييد هفت تن از وزيران مورد خواست کرزي"

مجلس نمايندگان روزگذشته فقط به هفت تن از بيست وچهار وزيرپيشنهادي حامدکرزي،راي اعتماد داد وهفده وزيرديگر را رد نمود.به جزسيد مخدوم رهين،وزيراطلاعات وفرهنگ، شش وزيرديگري که راي اعتماد گرفتند، از کابينهي پيشين ابقاشده اند.

default

حنيف اتمر وزير داخله، عبدالرحيم وردک وزير دفاع، فاروق وردک وزير معارف، محمد آصف رحيمي وزير زراعت و آبياري، وحيد الله شهراني وزير معادن عمر زاخيلوال وزير ماليه، وزيران کابينهي پيشين بودند که اين بار نيز راي اعتماد گرفتند.

يونس قانوني، رييس مجلس نمايندگان گفت: "پس از استماع گزارشات و جلسات استماعيه از 24 نامزد وزير، هفت تن از نامزد وزرا موفق شدند راي اعتماد شما را به دست بياورند".

قانوني افزود: "متباقي هفده تن از نامزد وزرا، موفق به کسب راي اعتماد شما نشدند".

همهي وزيراني که از سوي معاونين و متحدين انتخاباتي حامد کرزي معرفي گرديده بودند، رد شدند. وزيراني که از سوي محمد محقق، کريم خليلي، مارشال محمد قسيم فهيم، جنرال عبدالرشيد دوستم معرفي گرديده بودند، موفق به کسب راي اعتماد نشدند. حتا محمد اسماعيل و انورالحق احدي که از کابينهي گذشته و متحدين انتخاباتي کرزي بودند، نيز موفق به کسب راي اعتماد نشدند.

تحليلگران وزيراني را که موفق به کسب راي اعتماد شدند، از متحدين آقاي کرزي ميدانند.

داکتر محي الدين مهدي، تحليلگر مسايل سياسي کشور ميگويد: "کساني را که آقاي کرزي ميخواستند، کساني را که به قول معروف جزو تيم آقاي کرزي هستند، آنها توانستند با راي بسيار بالايي کامياب شوند، ولي کساني را که آقاي کرزي نميخواستند که راي بگيرند، آنها نتوانستند که راي بگيرند".

چنين تحليل ميشود که حامد کرزي توانايي تاييد وزيران مورد خواست خود توسط مجلس نمايندگان را دارا ميباشد، اما برخي چهرهها، بدون خواست وي و در مخالفت با خواستهاي جامعه جهاني، از سوي متحدين انتخاباتياش بر وي تحميل گرديده بودند.

برخي وزيراني که به باور تحليلگران سابقهي نيک و تخصص داشته اند، مانند سرور دانش وزير عدليه و يوسف پشتون وزير انکشاف شهري، نتوانستند راي اعتماد بگيرند.

سرور جوادي، نمايندهي پارلمان کشور ميگويد: "پيروز کساني شده اند که بيشتر خواست و انتخاب خود آقاي کرزي بوده و نه فشارها، حالا ممکن است در بين رد شدهها آدم کارآمد و سالمي هم باشد، در بين قبول شدهها آدمي هم باشد که اما و اگر داشته باشد. اما اين تيم انتخابات آقاي کرزي بود و آن تيم رد شده انتخاب کساني که در انتخابات متحد شده بود با آقاي کرزي".

به گفتهي سرور جوادي، اپوزيسيون در پارلمان به صورت ثابت حدود هفتاد تا هشتاد راي داشته که به وزيران راي نداده اند، اما حدود ي120 تا 130 نمايندهي مجلس حاميان حامد کرزي بوده اند که به وزيران مورد خواستاش راي داده اند.

همچنان به گفتهي جوادي، مسايل قومي نيز تا حدي در رايدهي اعضاي مجلس دخيل بوده است.

داکترمحی الدین مهدی تحلیلگرمسایل افغانستان

داکترمحی الدین مهدی تحلیلگرمسایل افغانستان

به اين ترتيب، به باور تحليلگران حامد کرزي توانست از يک سو خواستهاي جامعه جهاني را برآورده سازد، از سوي ديگر حاميان انتخاباتي خود را از سوي مجلس نمايندگان کنار زند.

داکتر مهدي ميگويد: "آقاي کرزي به اين ترتيب توانست خود را به راحتي برائت بدهد و براي آن متحديني که برايش راي جمع کرده بودند، بگويد که ما معرفي کرديم، پارلمان بود که براي شما راي نداد".

درحالي که مجلس نمايندگان در جلسات عادي به مشکلي ميتواند نصاب را تکميل کند و غيرحاضري به يک مشکل هميشگي مجلس تبديل شده، اما روز گذشته حداکثر نمايندگان، يعني 231 عضو مجلس حاضر بودند.

نمايندگان مجلس به صورت سري و فردي به تک تک وزيران پيشنهادي راي دادند. اين درحالي بود که برخي اعضاي مجلس، خواهان راي مستقيم و در حضور عام به وزيران پيشنهادي بودند.

با اين همه، کمترين آراي منفي که به آقاي فاروق وردک اختصاص داشت، 73 راي بود.

هرچند رد هفده تن از وزيران کابينه توسط مجلس نمايندگان، بيسابقه ميباشد، اما به باور تحليلگران معيار خاصي در اين رابطه در نظر گرفته نشده است.

همچنان به باور تحليلگران حمايتهاي خارجي نيز در تصميم ديروزي مجلس نمايندگان بيتاثير نبوده است. مقامهاي غربي از برخي وزيراني که راي اعتماد گرفتند، پيش از اين به عنوان وزيران موفق ياد کرده بودند.

در اين ميان، سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ، با توجه به تمام ديدگاه محافظه کارانه و بنيادگرانهاي بسياري اعضاي مجلس در خصوص مسايل فرهنگي و رسانهاي، توانست راي اعتماد بگيرد. برخي رسانههاي کابل، موفقيت مخدوم رهين را، به دليل ناکارآييهاي کريم خرم، وزير پيشين اطلاعات و فرهنگ دانستند.

اين درحالي است که حکومت حامد کرزي در آغاز کارش با دشواريهاي زيادي مواجه ميباشد. از يک طرف مبارزه بافساد از موضوعات مورد تاکيد جامعه جهاني است، از سوي ديگر حکومت حامد کرزي نياز دارد تا در شش ماه نخست کارياش موفقيتي از خود نشان دهد، همچنان کنفرانس لندن تا يک ماه ديگر برگزار ميشود که نياز به طرح جامع و تصميم همهي وزيران کابينه دارد، و از سوي ديگر، به صورت غيررسمي بسياري کارهاي ادارات حکومتي افغانستان، عملاً به حالت تعليق ميباشد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: کابل

DW.COM

آگهی