تاييد مرگ محسود توسط مقامات وترديد آن توسط طالبان پاکستان | آلمان و جهان | DW | 08.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تاييد مرگ محسود توسط مقامات وترديد آن توسط طالبان پاکستان

درحاليکه مقامات پاکستاني ازکشته شدن بيت الله محسود سخن به ميان آورده اند، يکي ازقوماندانهاي طالبان مي گويد محسود زنده است.

خانه ای که بیت الله محسود درآنجا بوده است، درقلب مناطق قبیله ای است وتهیه شواهد فزیکی برای اثبات مرگ محسود از آنجا مشکل است

خانه ای که بیت الله محسود درآنجا بوده است، درقلب مناطق قبیله ای است وتهیه شواهد فزیکی برای اثبات مرگ محسود از آنجا مشکل است

حکيم الله محسود يکي ازقوماندانهاي بسيارقدرتمند درمنطقه قبايلي تاکيد مي کند که بيت الله محسود زنده است. او گزارشهاي مرگ محسود را " چرند" وخنده آور مي خواند و " ساخته دست مقامات استخباراتي " مي داند.اين مطلب را وبسايت اردوي " بي بي سي " گزارش کرده است.

شاه محمود قريشي وزيرخارجه پاکستان به روز جمعه گفته است که " کاملاَ محقق " است که مسعود براثر حمله راکتي روز چهارشنبه همراه با همسر دوم ، برادرهمسرش وهفت محافظ شخصي اش هلاک شده اند. موتراو نيز تخريب شده است.

برخي ازتحليلگران فکرمي کنند که طالبان پاکستاني بر سر انتخاب رهبر جديدي دچار انشعاب شده اند. وآنها مي خواهند تا انتخاب رهبرجديد از مرگ محسود انکار بکنند.

آن حکومتهاي غربي که درافغانستان سرباز دارند، مترصد آن اند تا ببينند که آيا رهبر جديد طالبان مي خواهد توجه ازجنگ عليه حکومت پاکستان را منحرف ساخته و آن را به حمايت از شورشگري طالبان زير رهبري ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان عليه نيروهاي بين المللي درافغانستان متمرکز سازد.

حکيم الله محسود که رهبري طالبان پاکستاني را درمناطق اورکزي، کرم وخيبردردست دارد، يکي از جمله آن کساني است که مي خواهد جانشين محسود شود.

حکومت پاکستان براساس معلومات قوي استخباراتي اي که به دست آورده است، به اين نتيجه رسيده است که بيت الله محسود مرده است.اما ارائه اسناد وشواهد فزيکي برايش کاردشوار است. زيرا حادثه اصابت راکت از هواپيماي بدون سرنشين درخانه اي که محسود درآن اقامت داشته است، درعمق مناطق قبيله اي صورت گرفته است.

شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان مرگ بیت الله محسود را یقینی خوانده است

شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان مرگ بیت الله محسود را یقینی خوانده است

يک مقام عاليرتبه حکومت پاکستان که نخواسته است از او نامبرده شود ، گفته است که او " حالا صد درصد متيقن است" که محسود کشته شده است. اين اطمينان او ناشي ازاطلاعاتي است که دستگاههاي استخباراتي از اعضاي خانواده محسود به دست آورده اند.

روبرت گيبس سخنگوي کاخ سفيد امريکا گفته است که نمي توان تاييد کرد که محسود کشته شده است. اما " به نظر مي رسد که بين ناظران قابل اعتماد درمورد اينکه او واقعاً کشته شده است، توافق نظر وجود دارد".

قريشي وزيرخارجه پاکستان پيش بيني کرده است که با مرگ محسود دربين جنبش طالبان اختلاف به وجود آمده واين مي تواند منجر به انشعاب شود.او علاوه کرده است: " با ازبين رفتن او ، من فکرمي کنم مبارزه داخلي ونفاق درصفوف آنها پيدا مي شود. من فکرمي کنم اين امر منجر به بيرون کشيدن آنها ازحالت بسيج جنگي مي شود.اين موفقيت بزرگ براي آن نيروهايي مي باشد که درپاکستان عليه افراط گرايي وتروريسم مبارزه مي کنند".

جنرال اطهر عباس سخنگوي نظامي پاکستان طالبان را به چالش فراخوانده وتقاضا کرده است تا اثبات کنند که رهبرشان زنده مي باشد. او گفته است:" هرکس چيزي گفته مي تواند... بگذارثبوتش کنند".

دراين ميان رحيم الله يوسفزي روزنامه نگار وکارشناس امور طالبان درمناطق قبايلي پاکستان گفته است: لازم است تا دولت يک مقطع ازاطلاعات الکترونيکي را ارائه بکند تا نشان بدهد که محسود کشته شده است وهمچنان طالبان نيز بايد فيلم ويديويي اي فراهم سازند، تا ثابت گردد که محسود زنده است. يوسفزي علاوه کرده است :" من هم درموردقبول ادعاي حکومت وهم ادعاي طالبان محتاطم، زيرا هردوي آنها ادعاهاي غيرمستند اند".

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: ناديه فضل