تام کوينيگ خواهان کمکهاي بيشتري براي جنوب افغانستان شد | مصاحبه ها | DW | 12.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

تام کوينيگ خواهان کمکهاي بيشتري براي جنوب افغانستان شد

به روزچهارشنبه تام کوينيگ فرستاده خاص سازمان ملل متحد براي افغانستان در کميسيون روابط خارجي پارلمان اروپا خواهان حمايت بيشتربراي منطقه جنوب افغانستان - جايي که جنگ با شدت بيشترجريان دارد- شد.

کوینیگ : من ازوضع امنیتی افغانستان بسیارنگرانم

کوینیگ : من ازوضع امنیتی افغانستان " بسیارنگرانم "

کوينيگ گفته است:

"ما نبايد افغانها را بازدرباران بگذاريم " . مهم آنست که کمکهاي بازسازي کشورهاي غربي را افزايش داد وتلاشهاي بيشتري درمبارزه عليه کشت مواد مخدر وکمکهاي توسعه اي – انکشافي – که بکلي " وضع آن خرابست " به عمل آورد.

کونيگ ضمن اشاره به وضع امنيتي افغانستان گفت : "من بسيارنگرانم ." شمارحملات درنخستين ربع سال 2007 درمقايسه با سه ماه اول سال گذشته دوچند شده اند.

کوينيگ گفته است : وسايل نظامي تنها نمي توانند شورش طالبان را شکست بدهند.زيرا درعمليات نظامي ناتو که يک ماه پيش عليه طالبان آغازگرديده است، يک " ستراتژي سياسي" وجود ندارد. ازدوشنبه بدين سو بنابه تقاضاي ناتو شش هواپيماي اکتشافي تورنادوي ارتش فدرال آلمان نيز درجنوب افغانستان به کارگماشته شده اند. برعکس نيروهاي زميني آلمان درشمال افغانستان مستقرمي باشند.

کوينيگ افزوده است : " ما با ذکراينکه ازلحاظ نظامي به شمال افغانستان محدود مي باشيم ، يک خلاي قدرت را به وجود آورده ايم ." طالبان ازاين خلاً با حمايت القاعده به سود خود استفاده مي کنند. کوينيگ ضمن اشاره با 160 حادثه سوءقصد انتحاري درسال گذشته گفته است : همچنان " نامزدهاي سوء قصدهاي انتحاري نيز کاهش نيافته اند."

مطالب مرتبط

آگهی