تاكيد اشتاين ماير بر راه حل دو دولت | آلمان و جهان | DW | 07.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تاكيد اشتاين ماير بر راه حل دو دولت

اشتاين ماير : ”ما همه مي دانيم كه در رابطه با راه حل دو دولت در منطقه هيچ پيشرفتي وجود نخواهد داشت، بدون آنكه در قسمت اعمار منازل رهايشي تغييري وارد نيايد.”

اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان با نتانياهو ، نخست وزير اسراييل

اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان با نتانياهو ، نخست وزير اسراييل

اين نخستين بار نيست كه فرانك والتراشتاين ماير، وزير خارجه آلمان از ”ياد واشيم”، جايگاه ياد بود هولوكاوست ديدار مي كند. باوجود آن براي او اين ديدار لحظات تكان دهنده اي بود، زماني كه او آتش اين مراسم ياد بود را مشتعل ساخت و در آنجا اكليلي را براي كشته شدگان يهودي هاي اروپايي به وسيله ي نازي ها گذاشت. اشتاين ماير بيشتر از هر وزير خارجه ي قبلي آلمان از خاور ميانه ديدار و انكشافات منطقه را از نزديك پي گيري كرده است.

باوجود آن در اين ظاهراً آخرين ديدار اشتاين ماير به عنوان وزير خارجه ي آلمان از خاور ميانه همه چيز طبق خواهش او پيش نرفت. مثلاً او نتوانست با احود بارك، وزير دفاع اسراييل ديدار كند، زيرا او جهت يك ديدار مهم به لندن رفته است تا در آن جا با جورج ميشل، فرستاده ي خاص امريكايي مذاكره كند.

احود بارك در حال حاضر از طرف بنيامين نتانياهو‌، نخست وزير اسراييل به عنوان فرستاده ي مهم در امورسياست خارجي گماشته شده است، زيرا ليبرمن، وزيرخارجه ي اصلي اسراييل در خارج به دليل اظهارات راست گرايانه افراطي اش به صورت سياست مدار مورد مناقشه درآمده است.

نيكولا سركوزي، رييس جمهور فرانسه به نتانياهو، نخست وزير اسراييل سفارش كرده است تا ليبرمن را از كابينه اش بيرون كند. ليبرمن خود عدم حضورش را در مذاكرات سياسي چنين توجيه كرده است كه او شخصاً در يك منطقه ي رهايشي زندگي مي كند و نمي خواهد به وسيله چنين مذكراتي در يك مناقشه گرفتار آيد.

اشتاين ماير با شيمون پيريس، رييس جمهور در اسراييل

اشتاين ماير با شيمون پيريس، رييس جمهور در اسراييل

محمود عباس، رييس جمهور اداره ي خود گردان فلسطيني ها نيز نتوانست به دليل مسافرت جانب اردن و مصر، با اشتاين ماير جهت مذاكره در نظر گرفته شده ديدار كند. به اين جهت صايب عريقات، رييس هييت فلسطيني ها از او در مذاكره با اشتاين ماير نمايندگي مي كند. اشتاين ماير باوجود اين مشكلات در ديدارش در خاور ميانه اظهار داشت:

”ما در اين جا يك شريك مهم در مذاكرات هستيم و نيز به دليل نقش ما در اتحاديه اروپا. رييس جمهور اسراييل امروز صبح بار ديگر تاكيد كرد كه به آلمان در قسمت رشد و انكشاف اقتصادي نياز شديد وجود دارد و به خصوص حالا در كرانه ي غربي، جاي كه بعضي از بوته هاي نازك سبز شده اند، به ويژه در جنين و اطراف رام الله و نيز در اريحا. در اين زمينه به اتحاديه اروپا و نيز به آلمان نياز است تا در اين جا كمك كنند.”

آلمان مدتي است كه در قسمت آموزش پليس فلسطيني ها فعاليت مي كند. اين امر براي اسراييل نيز واجد اهميت است، زيرا در بيت المقدس نيز اين واقعيت درك شده است كه اسراييل جهت حفظ امنيتش به همكاري نيرو هاي امنيتي فلسطيني نياز دارد. اشتاين ماير وزير خارجه ي آلمان در قسمت اعمار منازل رهايشي يهودي نشين در مناطق فلسطيني ها واضحاً اظهارداشت:

”ما همه مي دانيم كه در رابطه با راه حل دو دولت در منطقه هيچ پيشرفتي وجود نخواهد داشت، بدون آنكه در قسمت اعمار منازل رهايشي تغييري وارد نيايد.”

اين به اين معنا است كه اعمار منازل رهايشي متوقف ساخته شوند. اما اسراييل در حال حاضر آماده ي اين كار نيست. از جانب مقامات اسراييل شنيده مي شود كه دست كم بايد به اعمار منازل رهايشي موجود پرداخت تا نيامندي هاي رو به افزايش جمعيت يهودي در مناطق اشغالي رفع گردند.

ماركس/ مبلغويراستار: ملك