تاسیس نخستین حزب در ترکمنستان، گامی بسوی دموکراسی؟ | منطقه | DW | 23.08.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

تاسیس نخستین حزب در ترکمنستان، گامی بسوی دموکراسی؟

برای نخستین بار یک حزب اپوزیسیون درترکمنستان تاسیس شد. تحلیلگران می گویند، ‏بعید به نظر می رسد که این حزب بتواند به حیث یک گروه مخالف، تغییری به میان ‏بیاورد. پیش ازاین مخالفان حق تاسیس حزب نداشتند. ‏

حزب صنعت کاران و کارآفرینان نخستین حزب مخالفان است که پس ازاستقلال ترکمنستان درسال 1991، دراین کشور رسماً به فعالیت آغازمی کند.

درنشست تاسیس حزب، اورازمحمد محمدوف به حیث رییس حزب برگزیده شد. او یکی از اعضای اتحادیه صنعت کاران و کارآفرینان بود. مجوز این اتحادیه سال گذشته از جانب بردی محمدوف، رییس جمهور این کشور منظور گردید که حالا به یک حزب تبدیل شده است.

ترکمنستان یکی ازکشورهای آسیای مرکزی است که دومین ذخیره گاه بزرگ گاز طبیعی جهان را درخود دارد. این کشور با فروپاشی اتحادجماهیرشوروی استقلال اش را اعلام کرد. این کشوردرماه جنوری سال روان قانونی را تصویب کرد که براساس آن مخالفان می توانند به شکل رسمی حزب تاسیس کنند.

یکی از ماده ها وپیش شرط  به رسمیت شناختن یک حزب سیاسی در قانون جدید احزاب ترکمنستان این است که فعالیت حزب درخاک ترکمنستان باشد. این ماده قانون احزاب به صورت واضح، شماری از رهبران جنبش های مخالف را که در خارج زندگی می کنند، در بر نمی گیرد.     

بعد ازمرگ صفرمراد نیازوف، دیکتاتورپیشین ترکمنستان درسال 2006، بردی محمدوف رهبری حزب دموکراتیک را که از شاخه ترکمن "حزب کمونیست شوروی" تشکیل گردیده بود، به دست گرفت.

بردی محمدوف به صورت محتاطانه به یک سلسله اصلاحات از جمله ایجاد نظام چند حزبی دست زده است. ولی منتقدان به این باور اند که دولت این کشور هنوزهم به خودکامگی اش ادامه می دهد.

بردی محمدوف با کسب 97 درصد آرا درانتخابات ماه فبروری سال روان، قدرت را برای 5 سال دیگر به دست گرفت. سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا به دلیل نبود رقبای جدی، از فرستادن ناظر به این انتخابات اجتناب کردند.  او با برتری برهفت تن از رقبایش که از جمله وزیران دولت و روسای تصدی های که مورد تایید شخص او بودند، پیروز گردید.

دیده بان حقوق بشر درآخرین گزارش سالانه اش گفته است که رسانه ها و گروه های مذهبی در ترکمنستان ازجمله بخش های اند که بر آن ها "محدودیت های شدید" اعمال می گردد.

با این حال، کارشناسان و تحلیلگران تردید دارند که این حزب جدید  بتواند تا زمانی که رییس جمهور قربانقلی بردی محمدوف بر سرقدرت است، کاری از پیش ببرد.

نصرالله نوری/ رویترز- فرانس پرس

ویراستار: سیدروح الله یاسر   

DW.COM