تاسیسات جدید دریایی در ولایت تخار احداث می شوند | گزارش های بازسازی | DW | 24.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

تاسیسات جدید دریایی در ولایت تخار احداث می شوند

مقامات تخار از راه اندازی شماری از پروژه های تحكيماتی در این ولایت سخن می گویند. بانك انكشافی آسيایی تمويل این پروژه ها را به عهده گرفته است.

در تالقان، مرکز ولایت تخار چند پروژه تحكيماتی اجرا می شود. انجنیر محمد سالم اکبر، رییس حوزه دریایی تالقان در این باره به دویچه وله گفت: "قراراست در منطقه يتيم تپه تا منطقه شفتالوبوز كه تقريباً ده كيلومتر فاصله را احتوا می كند، كارهایی روی دست گرفته شود. تحكيمات وبازسازی كانال يتيم تپه واحداث ده كيلومتر ديوار استنادی كه هزينه آن 12 ميليون دالرآمريكایی است، شامل این پروژه ها می باشند كه ازسوی بانک انكشافی آسيایی حمایت مالی می گردد."

درسال های قبل نیز تعدادی از تاسیسات دریایی در ولایت تخاراحداث و یا بازسازی شده اند و نقش اتحاديه اروپا دربازسازی تاسیسات مذکوربرجسته بوده است. اتحاديه اروپا طی سالهای اخیر چندين پروژه بزرگ وحياتی را درهماهنگی باحوزه دريایی تالقان تمويل نموده كه هم اكنون هزاران باشنده اين ولايت ازمزايای آن بهره مند گرديده اند. آقای اکبرمی افزاید:

"نقش اتحاديه اروپا دربازسازی تاسیسات دریایی بسيارموثربوده است، زیرا همين حوزه های دريایی برای اولين بار به صورت نمونه یی درسطح افغانستان و زون شمال شرق تاسیس شده اند. بازسازی كانال ها تماماً ازبودجه اتحاديه اروپا تمويل شده و نقش اتحاديه اروپا واقعاً درساختن حوزه های دريایی بسيار موثر ومفيد بوده است."

بازسازی كانال ها تماماً ازبودجه اتحاديه اروپا تمويل شده است

"بازسازی كانال ها تماماً ازبودجه اتحاديه اروپا تمويل شده است"

این پروژه ها با حمایت مالی اتحاديه اروپا در چند سال اخیر، شامل اعمار ديوارهای استنادی به منظور جلوگيری از تخريب سيلاب های موسمی، تحكيمات دیوار های استنادی، سربندها، كانال های آبياری و ساختمان حوزه های دريایی می باشند كه اين بابت فرصت های شغلی برای هزاران تن ازباشندگان این ولايت فراهم شده است.

باشندگان ولايت تخار نيزدر حاليكه ازکارهای انجام شده درعرصه تحکیم وبازسازی تاسیسات دریایی اظهار رضایت می کنند، اما تاکید می کنند که هنوزبه کارهای بیشتردرین زمینه نیازاست. لطف الله جميل، يك تن ازباشندگان این ولايت می گوید:

"كارهای رياست آبياری تخار يك اندازه انكشاف يافته و در بعضی از مناطق این ولایت بندهای آبگردان به خاطر زراعت واستفاده مردم ساخته شده است. این نوع کارها در گذشته بسیارسریع نبوده اند، اما حالا بهترشده و انکشاف نیز نموده است که مردم هم راضی می باشند."

از کارشناسان امور زراعت نیز توجه به تاسیسات دریایی و تاسیس حوزه های مشخص ازکارهای با اهمیتی است که طی سال های اخیر صورت گرفته و در تقسیم به موقع آب برای زمین های زراعتی و در کل در رشد و انکشاف زراعت نقش مهم دارد.

در حال حاضر افغانستان به 5 حوزه آبريز تقسيم شده است كه حوزه دريایی آموبه عنوان حوزه دریایی زون شمال شرق درولايت كندز موقعیت دارد. در ولايت های همجوار آن نیز به شمول ولایت تخار حوزه های دريایی فرعی وجود دارند كه درراستای تنظيم آب فعاليت می کنند.

محمد صابریوسفی، تالقان
ویراستار:مبلغ

مطالب مرتبط