تاسيس کميته آمارديني براي نظارت فعاليت هاي مذهبي درتاجيکستان | آلمان و جهان | DW | 15.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تاسيس کميته آمارديني براي نظارت فعاليت هاي مذهبي درتاجيکستان

براساس فرمان رييس جمهورتاجيکستان يک نهادمستقل ديني تحت نام "کيميته آمارديني" به منظوررسيدگي بهتربه مسايل ديني تشکيل شد.

default

اين درحاليست که قانون اساسي تاجيکستان حق انتخاب دين ومذهب شهروندان راتضمين نموده است،اما درموارد خاصي آزادي انتخاب دين توسط برخي ازنهاد هاي امنيتي ناديده گرفته مي شود.

اين نهاد ديني قبلأنيزمسايل مذهبي بويژه تأمين شرايط زايران حج رابه عهده داشت،اما زماني که به فساد مالي متهم شددرچارچوب وزارت فرهنگ شروع به فعاليت کرد.

برخي ازکارشناسان هدف ايجاد اين کميته را درواقع يکي ازروش ها براي زير نظارت گرفتن فعاليت مذاهب تندرواسلامي عنوان مي کنند.

سيف الله سفراف، معاون مرکزتحقيقات استراتيژي رياست جمهوري تاجيکستان، ضمن آن که ازتشکيل اين نهادمستقل ديني حمايت کرد، ازمسوولان آن خواست تا اين نهاد را وسيله استفاده سوء قرارنداده ودرپيشبرد مسايل ديني شفاف عمل نمايند. او حين اعلام فرمان رييس جمهوري گفت:

"تاجيکستان درحال گذار مي باشد وازاين سبب بسياري ازکارهاي ما يک تجربه است."

کارشناسان مسايل سياسي ازتشکيل چنين يک نهادمستقل ديني درقطار ديگر نهاد هاي دولتي استقبال کرده اند.

سيدعمرحسيني، معاون حزب نهضت اسلامي تاجيکستان، مي گويد فعاليت اين کميته درچارچوب وزارت فرهنگ، آن چنان که مي بايست قابل ملاحظه نبود. او علاوه مي کند:

"حتا به فکرما کميته هم براي دين ازنگاه ماکافي نبود؛ اگريک وزارت مربوط به دين وامورات مساجدوکارهاي ديني ودينداران مربوط مي بود، بهتربود."

به باورآقاي حسيني، اقدام رييس جمهور تاجيکستان دررابطه به فاليت مستقلانه کميته دين، مي تواند براي بهبودفعاليت مسوولان وکارمندان آن کمک نمايد.

اين درحاليست که چندي قبل فعاليت يک گروه مذهبي به نام جماعت تبليغ ازسوي نهادهاي امنيتي غيرقانوني دانسته شده وپيروان آن نيزمورد پيگرد نيروهاي امنيتي اين کشورقرار گرفته اند.

گفته مي شود که نام جماعت تبليغ همچنان درج فهرست گروه هاي تروريستي و سازمان هاي تندروغيرمجازشده است.

به باورقاضي اکبرتوره جان، زاده يکتن ازفعالان مذهبي تاجيکستان، پيروان جماعت تبليغ يک گروه ازمسلمانان سنتي بوده وتا اکنون دست به هيچ گونه فعاليت هاي غيرقانوني درکشورومنطقه نزده اند. اومي گويد: "جماعت تبليغ حتي فعاليت سياسي ندارند، جزاين که مردم رابسوي خدا دعوت مي کنند."

گاهي فعاليت اديان ويا مذاهب مختلف ازسوي نهاد هاي امنيتي تاجيکستان به منظورتامين امنيت بيشترويا ممنوع مي گردد.

حسيب دروازي، شهردوشنبه

ويراستار: ياسر

آگهی