تاسيس اتحاديۀ درياي مديترانه | آلمان و جهان | DW | 14.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تاسيس اتحاديۀ درياي مديترانه

سارکوزي اظهار داشت که آنچه را که ما در اروپا خلق کرده ايم، مردم درياي مديترانه نيز به خلق آن قادر هستند.

سارکوزی، عباس و المرت در نشست اتحادیۀ دریای مدیترانه در پاریس

سارکوزی، عباس و المرت در نشست اتحادیۀ دریای مدیترانه در پاریس

"اين براي من لحظۀ پرتحرکي بود، يک لحظۀ مهم. ما اين اتحاديۀ درياي مديترانه را در رويا مي ديديم، حالا اين اتحاديه واقعيت يافته است."

نيکولا سارکوزي زماني که اين سخنان را در نشست سران کشور ها در پاريس بيان مي داشت، خيلي راضي به نظر به مي رسيد. سارکوزي توانست که 27 تن از سران کشور ها و دولت هاي اتحاديۀ اروپا و 17 کشور از شمال افريقا، خاور ميانه و اروپايي جنوب شرقي را دور يک ميز جمع کند.

هدف او اين است که زمينه را براي صلح بيشتر و ثبات در منطقۀ درياي مديترانه آماده سازد، آنهم بر اساس الگوي کشور هاي اتحاديه اروپا که قسما ً بعد از قرن ها جنگ هاي طولاني در زير چتر اتحاديه اروپا گرد هم جمع شده اند.

سارکوزي اظهار داشت که آنچه را که ما در اروپا خلق کرده ايم، مردم درياي مديترانه نيز به خلق آن قادر هستند. اينکه ما امروز اين جا گرد هم جمع شده ايم، بر اساس اين باور است که روياي کشور هاي اروپايي و کشور هاي مديترانه از هم جدا نيستند.

خوزي – مانويل باروزو رييس کميسيون اتحاديه اروپا نيز اظهارات مشابه نموده گفت:

اردوغان، نخست وزیر ترکیه با سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، در نشست تاسیس اتحادیه مدیترانه

اردوغان، نخست وزیر ترکیه با سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، در نشست تاسیس اتحادیه مدیترانه

"منطقۀ درياي مديترانه تا حدي داراي اهميت مشکل ساز براي آينده اروپا مي باشد. اين منطقه مي تواند داراي ابعاد بسيار سودمندي نيز باشد، در صورتي که پل هاي را که ما امروز آباد کرده ايم، به واسطۀ بي ثباتي يا بي اعتنايي منظما ً نابود نگردند. ما بايد بر اساس قرار داد امروزي، روي خواست سياسي همه اشتراک کنندگان حساب کنيم، تا باهم يکجا به پيش رويم و يکجا منازعات در منطقه را حل کنيم."

پروژه هاي منطقوي که در اين نشست برنامه ريزي شده اند، در پهلوي پاک کردن در ياي مديترانه، طرح يک جادۀ مواصلاتي است در طول شمال افريقا و اعمار شاهراه هاي آبي در مديترانه و استفادۀ زياد از انرژي آفتاب مي باشند. تاسيس يک دانشگاه مديترانه جهت تبادلۀ دريافت هاي علم و دانش نيز جزء اين برنامه است. اما روشن نيست که اين همه پروژه ها چگونه تمويل مي شوند. اتحاديۀ اروپا نظر به اظهارات حکومت آلمان تا سال 2013 در چارچوب همکاري با کشور هاي مديترانه، مبلغ 13 ميليار يورو را در اختيار قرار مي دهد.

رياست جمهوري فرانسه، از نتايج اين نشست به عنوان دستاورد بزرگي اسقبال مي نمايد.

انگيلا مرکل اظهار داشت:

"اين کنفرانس آعاز بسيار خوبي براي يک مرحلۀ نوين همکاري مشترک است. روند بارسلونا دو باره حيات مي يابد، يک پويايي کاملا ً جديدي را به خود مي گيرد. و من به اين نظرم که تمام اروپا با همه کشور هاي مديترانه که به اتحاديه اروپا تعلق ندارند، همکاري نمايند. اين علامت مهمي است از نشست امروزي ما."

سارکوزي از اتحاديه مديترانه، يک انگيزۀ نو براي روند در صلح خاور ميانه را نيز آروزو د ارد. او توضيح داد: " معناي اتحاديه مديترانه صلح است. و اين صلح بايد ميان اسراييل و فلسطين به وجود آيد. اسراييلي ها خواهان صلح هستند، فلسطيني ها خواهان صلح هستند و نقش اروپا و در ميان کشور هاي اروپايي نقش فرانسه نيز اين است که از اين روند صلح حمايت کنند."

آگهی