1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

تازه های جهان علم و دانش را در این برنامه پژوهش تماشا کنید

۱۴۰۰ بهمن ۸, جمعه

در این برنامه پژوهش با اولین زنی که با تلسکوب فضایی جیمز وب کار می کند آشنا می شوید. از محافظت از تپه های ریگی در سواحل به وسیله دُرون های پرنده می بینید و اینکه دانشمندان به دنبال سویچ خوشبختی در مغز انسان می گردند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/video-60590785
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Chinesischer Pilot im Kampfflugzeug im Taiwan-Konflikt

ادامه مانورهای چین در اطراف تایوان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی