تاثير انکشافات اوضاع تبت برکنفرانس وزراي خارجه اتحاديه اروپا | آلمان و جهان | DW | 28.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تاثير انکشافات اوضاع تبت برکنفرانس وزراي خارجه اتحاديه اروپا

افکار عمومي انتظار اظهارنظرهاي روشن ازجانب اتحاديه اروپا در رابطه با بحران تبت را دارد که آيا اين اتحاديه دربازيهاي المپياي پيکنگ شرکت مي کند ويا اينيکه اين بازيها را تحريم مي نمايد.

جانیز جانسا نخست وزیر سلوانیا ورئیس شورای اتحادیه اروپا

جانیز جانسا نخست وزیر سلوانیا ورئیس شورای اتحادیه اروپا

امروز جمعه 28 ام ماه مارچ وزراي خارجه 27 کشور عضو اتحاديه اروپا در شهر بردو واقع درسلوانيا شرکت کرده اند. ازجمله موضوعاتي که دستورجلسه را تشکيل مي دهند، قضاياي مربوط به سوريه ، روسيه وتيت مي باشند. به روز شنبه درمورد کوزوو وسايردولتهاي بالکان غربي مباحثه صورت خواهد گرفت .

فرانک والترشتاين ماير وزير خارجه آلمان برضد تحريم بازي هاي المپيا در تابستان سال جاري اظهاراتي نموده است ولي برنارد کوخنر؛ وزير خارجه فرانسه حد اقل گفته است، در مراسم افتتاحيه المپيا رئيس دولت فرانسه سهم نخواهند گرفت. ديميتري روپيل وزير خارجه سلووانيا و رئيس شوراي اتحاديه اروپا خواهان شفافيت در مساله گرديده است و در عين زمان تحريم بازي هاي المپيا را رد نموده است.

از جانب ديگر تحريم اقتصادي ، نظر به روابط نزديک و فعال اقتصادي که بين چين و اتحاديه اروپا وجود دارد، مطرح بحث قرار گرفته نميتواند. روابط با چين نبايد بيشتر وخيم گردد. زيرا چين در شوراي امنيت سازمان ملل متحد داراي حق ويتو است و اين قدرت چين ميتواند در قضاياي مختلفه جهاني مورد استفاده قرار گيرد. اين در حالي است که وزراي خارجه اروپا هوشدار ميدهند که اروپا نبايد اعتبارش را در سطح جهاني از دست بدهد و از آن بايد دفاع کرده بتواند. اگر حقوق بشر در تبت پامال ميگردد، نميتوان خاموشي اختيار کرد.

به همين دليل 27 وزير خارجه کشور هاي عضو اتحاديه اروپا ميخواهند در اين نشت دوروزه شان به يک نتيجه واحدي براي گفتگو با چين پيرامون بررسي اوضاع در تبت دست يابند. فعلاً اِعمال فشار و تحريم در اين نشست مطرح بحث نخواهد بود.

چين از وزراي خارج اروپا در بردو Brdo تقاضا کرده است که از مداخله در مسائل داخلي چين دست بردارند. يک سخنگوي وزارت خارجه چين گفته است که اتحاديه اروپا نبايد به دلايي لاما رهبر روحاني بوداييان سفارشهاي اشتباه آميز نمايد. پيکينگ دلايي لاما را مقصر همه نا آرامي در تبت ميخواند.

فردا وزراي خارجه اتحاديه اروپا با نمايندگان دول بالکان غربي يعني ازکرواتسيا تا مقدونيه مذاکره خواهند نمود.هدف آنست تا ديده شود که چگونه پيوند اين کشورها با اتحاديه اروپا تسريع وتقويت مي گردد. احتمالاً کرواتسيا درسال 2010 به اتحاديه اروپا داخل مي شود. با مقدونيه به زودي مذاکرات جهت شموليت به اتحاديه اروپا آغازمي گردد.مونتي نگرو طي يک زمان قابل پيش بيني مي تواند نامزد شموليت به اتحاديه اروپا باشد.

آنچه کشيدگي و بحران را در اين منطقه بالکان بميان آورده است، موضوع صربستان و کوزوو است.

کوزوو که به اين تازه گي ها استقلالش را اعلام کرده است، هنوز هم از طرف صربستان به رسميت شناخته نشده است در حاليکه اکثريت کشور هاي عضو اتحاديه اروپا استقلال کوزوو را به رسميت شناخته اند. وزراي خارجه اتحاديه اروپا آرزو دارند که در انتخابات ماه مي 2008 در صربستان حکومتي بر سر قدرت آيد که با اروپا هماهنگي بيشتر و روابط بهتر و دوستانه تري داشته باشند.

آگهی