تئاتر ملی سومالیا پس از 20 سال جنگ بازگشایی شد | آلمان و جهان | DW | 22.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تئاتر ملی سومالیا پس از 20 سال جنگ بازگشایی شد

سالها است که مردم سومالیا از دهشت افکنی های اسلامیست های افراطی در عذاب هستند. اکنون بازگشایی تئاترملی سومالیا پس از 20 سال جنگ نشانه امیدواری در راستای بهبودی اوضاع در این کشور جنگ زده است.

در این میان، دولت موقت با کمک سربازان خارجی به صورت روزافزون توانایی آن را می یابد تا ملیشه های گروه تروریستی را از موگادیشو، پایتخت کشور براند. از موسیقی و رقص سنتی، در تئاتر ملی سومالیا از مدت ها به این سو خبری نبوده است. حالا نخستین نمایش در تئاتر ملی، بعد از گذشت بیست سال به روی صحنه می آید.

تاچندی پیش اصلاً تصور آن نمی رفت که بار دیگر در موگادیشو پایکوبی و آواز خوانی انجام شود، به خصوص که جنگ سالاران در صحنه تئاتر ملی آن سنگر می گرفتند و آماده برخوردهای خونین بعدی می شدند.

عکس از آرشیف

عکس از آرشیف

خوشبختانه از چند ماه به این سو، در موگادیشو صلح حاکم است. به تاریخ 19 مارچ تئاتر ملی بازگشایی شد. شیخ شریف احمد در مراسم افتتاحیه بازگشایی تئاتر و در کل فرهنگ را، تهداب مهم روند صلح در سومالیا خوانده گفت: "من خیلی احساس خوشبختی می کنم که موفق شده ام تا امشب در این جا باشم. ما می خواهیم به انسان ها این امکان را فراهم کنیم تا به آینده نظر کنند و همواره فقط به حوادث وحشتناک فکر نکنند که در این سرزمین اتفاق افتاده اند. خشونت باید پایان یابد. ما به یک عصرجدید همراه با صلح، رشد و احساس جمعی آغاز می کنیم."

این که سومالیا در آغاز کار قرار دارد، می توان آن را از مشاهده ساختمان تئاتر ملی درک کرد. این ساختمان، کاملاً بدون سقف است، دیوار های آن براثر شلیک تفنگ و نارنجک های دستی سوراخ شده اند. تماشاکنندگان در چوکی های پلاستیکی جا اختیار می کنند. محمد احمد نور شهردار موگادیشو می گوید:"تئاتر خیلی زیاد تخریب شده است. اما دقیقاً به همین دلیل نیز نمایش و کنسرت کنونی دارای اهمیت بسیار بزرگی است. این نشان می دهد که موگادیشو، برخورد های 21 سال اخیر را پشت سرگذاشته است."

نمایش بعدی در صحنه تئاتر ملی از همین حالا برنامه ریزی شده است و قرار است ساختمان تئاتر نیز به زودی بازسازی شود. شرکت کنندگان نمایش نخستین را بعد از دو دهه جنگ به عنوان نشانه آن تلقی می کنند که موگادیشو بار دیگر به زندگی عادی برمی گردد.

دیکانس/ حسین مبلغ

ویراستار: مهرنوش انتظاری

آگهی