بیش از 43 ملیون انسان در جهان آواره اند | مجله حقوق بشر | DW | 22.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

بیش از 43 ملیون انسان در جهان آواره اند

کمیساریای عالی مهاجران ملل متحد به روز دوشنبه طی گزارشی به مناسبت روزجهانی مهاجران گفته است که شمار آوارگان درسطح جهانی درسال 2010 میلادی در پانزده سال گذشته سابقه نداشته و به 43.7 ملیون نفر رسیده است.

خیمه هایی که نزدیک به مرزهای سوریه برای آوارگان آن کشور برپاشده است

خیمه هایی که نزدیک به مرزهای سوریه برای آوارگان آن کشور برپاشده است

درفاصله بین دوسال شمار مهاجران به 400 هزار نفر بلند رفته است. مطابق به این گزارش تازه ، درکل 15.6 ملیون انسان ازکشورهای شان درحال فرار اند و 27.5 ملیون انسان در درون کشورهای شان .

گزارش حاکی از آن است که حدود 80% آوارگان درفقیرترین کشورهای جهان زندگی می کنند. درسال 2010 درپاکستان 1.9 ملیون مهاجر، در ایران وسوریه قریب به یک ملیون مهاجر ثبت نام شده وجود داشت. کشورهایی که از آنها بیشتر مهاجرت صورت می گیرد عبارت اند از افغانستان، عراق ، سومالیا، جمهوری دموکراتیک کانگو وسودان. از جمله 850 هزار درخواست دهنده پناهندگی درسطح جهان، 180 هزار آن درافریقای جنوبی تقاضای پناهندگی کرده اند. فقط 54000 نفر آنها درامریکا تقاضای پناهندگی داده اند. آلمان با داشتن 600 هزار مهاجر، دربین کشورهای صنعتی بیشتر مهاجران را دارد.

بیش از 30 سال می شود که خانه بدوشی و در بدری افغانها پایان نمی یابد

بیش از 30 سال می شود که خانه بدوشی و در بدری افغانها پایان نمی یابد

گزارش تصریح می کند مهاجران پیوسته مجبور می شوند مدتهای طولانی درتبعید وخارج بمانند. درسال 2010 حدود 7.2 ملیون انسان ازمدت پنجسال یا بیشتر ازآن مجبور شده بودند که درتبعید باقی بمانند. درده سال گذشته هرگز چنین تعداد برای مدت طولانی درتبعید نمانده بودند. علاوه براین درسال گذشته 200 هزار انسان کمتر از سالهای 1990 دوباره به کشورهای شان برگشته اند. ازجمله آورگان یا بیجا شدگان داخلی قریب سه ملیون آنها ازسایر نقاط کشورهای شان به مناطق خود شان برگشته اند. این آوارگان یا بیجا شدگان داخلی مثلاَ در حوادث اخیر درپاکستان، جمهوری کانگو وقرغزستان نیزمطرح می باشند.

. انتونیو گتیریس کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دراین گزارش انتقاد کرده است « که درجهان امروز ذهنیت غلطی را درمورد ترس ازامواج آوارگان برمی انگیزند». درمورد ترس از هجوم آوارگان درکشورهای صنعتی مبالغه صورت می گیرد وآن را با دیگر انواع مهاجرتها وتحرکات توده های انسانی درهم می آمیزند. گوتیرس گفته است که دراین میان « بار اصلی را فقیرترین کشورها می کشند». گفته می شود که مهاجرتهایی که براثر تغِيرات درشمال افریقا به وجود آمده اند درنظر گرفته نشده اند. الکساندر لاینیکوف معاون گوتیرس گفته است که بخش اعظم این مهاجران هنوز درمنطقه می باشند.

آوارگان دره سوات پس ازجنگهایی که بین نیروهای حکومتی وشورشیان اسلامگرا صورت گرفت

آوارگان دره سوات پس ازجنگهایی که بین نیروهای حکومتی وشورشیان اسلامگرا صورت گرفت

صلیب سرخ بین المللی تقاضا کرده است « تاجایی که مربوط به نجات جان کسی باشد، باید این کار به موقع و دریک منطقه با امنیت ممکن باشد». باید درسطح جهانی « نیازمندیهای اساسی مهاجران برآورده شوند» وبا پناهندگان « با عزت واحترام » برخورد شود. به ویژه باید به وضعیت 8000 پناهنده لیبیایی توجه شود که درمرز بین لیبیا وتونس ومصر قرار دارند. صلیب سرخ آلمان افزوده است که اینها به « حمایت دراروپا و حق تقاضای پناهندگی نیاز دارند».

فرانس پرس / رسول رحیم
ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

DW.COM

آگهی