«بي عدالتي در افغانستان به شورشگري کمک کرده است» | افغانستان | DW | 16.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

«بي عدالتي در افغانستان به شورشگري کمک کرده است»

يک موسسه تحقيقاتي مي گويد بي عدالتي در افغانستان باعث افزايش شورشگري گرديده است و يک "خطر استراتژيک جدي" را به باور آورده است. براساس اين گزارش، دولت افغانستان و جامعه بين المللي مسوولي اين بي عدالتي مي باشند.

بی عدالتی و عدم تطبیق قانون، به شورشگری کمک کرده است

"بی عدالتی و عدم تطبیق قانون، به شورشگری کمک کرده است"

موسسه تحقيقاتي "چتم هوس" روز پنج شنبه با نشر گزارش خود در لندن، اسنادي ارائه مي کند که چگونه تصاحب غيرمنصفانه زمين ها توسط افراد قدرتمند، به حاشيه راندن سياسي رقباي قبايلي و حزبي و زنداني ساختن خودسرانه، منجر شده است که افغان ها به شورشيان بپيوندند.

اين گزارش که در آستانه اعلام استراتژي بازبيني شدهء بارک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده امريکا انتشار يافته است، تاکيد مي کند: "هر استراتژيي که مي خواهد يک ثبات ديرپا در افغانستان به وجود آورد، بايد عدالت را در مرکز توجه اش قرار دهد".

دريافت اين گزارش حاکي از آن است که بي عدالتي نقش بزرگي در رشد شورشگري در ولايت هاي جنوبي هلمند و قندهار يعني مناطقي دارد که طالبان در آن جاها بسيار فعال اند.

فقدان عدالت و سوء استفاده مقام هاي محلي از قدرت نيز به طالبان کمک کرده اند تا شورشگري شان را فراسوي مراکز سنتي قدرت شان گسترش دهند.

به عنوان نمونه، گزارش از يک حامي طالبان در ولايت کنر نقل مي کند که مي گويد نيروهاي وابسته به فرماندهان پوليس ولسوالي خانه هاي مردم را غارت مي کنند.

گزارش از يک پرسش شونده بدون ذکر نامش، چنين نقل قول مي کند: "مردم خشمگين شدند و انتقام گرفتند. آن ها در برابر وي ( فرمانده پوليس) و گروه او قيام کردند". او افزوده است: "طالبان از اين فرصت استفاده کردند. اکنون ولسوالي در دست طالبان است. مردم از آن ها حمايت مي کنند".

در اين گزارش مقام هاي ارشد حکومت نيز متهم به قانون شکني و تصويب "قانون براي عفو جنايت کاران" شده اند که منظور قانون مصالحه ملي است. همچنان در اين گزارش حامد کرزي متهم به "صدور دستور عفو از جانب رياست جمهوري براي جنايت کاران خطرناک، قاچاقبران مواد مخدر و فرماندهان طالبان" شده است.

براساس اسناد محرمانه ديپلوماتيک ايالات متحده امريکا که توسط صفحه انترنتي ويکي ليکس انتشار يافته اند، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دستور رهايي شماري از مجرمان خطرناک و قاچاقبران مواد مخدر را که توسط نيروهاي حکومتي و نيروهاي خارجي زنداني شده بودند، صادر کرده است.

در اين گزارش که با عنوان "راه کوتاهي به ثبات افغانستان وجود ندارد: عدالت، سياست و شورشگري در افغانستان"، نشر شده، گفته شده است که پاسخ بين المللي نيز "تقريباً بدون استثنا ضعيف" بوده است.

ستيفن کارتر، يکي از دو نويسنده اين گزارش مي گويد: «شورشگريي که در اين بيش از نه سال گسترش يافته است، بيشتر بر اثر بي عدالتي و سوءاستفاده از قدرت برافروخته شده است و ايجاب مي کند که حکومت افغانستان و شرکاي بين المللي اش به اين مسائل همچون اصولي براي يک ثبات دوامدار توجه کنند".

گزارش مي افزايد: "عدالت و قانون را نمي توان همچون مسائل اخلاقيات و حقوق بشر ناديده گرفت. اين ها مسائل حساسي در نفس استراتژي مي باشند".

خبرگزاري آلمان/ رسول رحيمويراستار: عارف فرهمند

آگهی