بي رمق بودن مبارزات انتخاباتي درغزني | افغانستان | DW | 15.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بي رمق بودن مبارزات انتخاباتي درغزني

مبارزات انتخاباتي در ولايت غزني زياد پررنگ نميباشد. ولايت غزني، يکي از ولايتهاي ناامن کشور به شمار ميرود که طالبان در برخي ولسواليهاي اين ولايت فعاليت دارند.

پخش اوراق طالبان درولسوالیهای جنوبی نگرانی بزرگی برای مردم خلق کرده است که چگونه درانتخابات شرکت کنند

پخش اوراق طالبان درولسوالیهای جنوبی نگرانی بزرگی برای مردم خلق کرده است که چگونه درانتخابات شرکت کنند

در برخي ولسواليهاي اين ولايت، مانند ناوه، اندر و قره باغ، مردم با مشکلات زيادي روبهرو اند و حتا نميتوانند کاغذ يا مکتوبي را که به نحوي با نهادهاي دولتي مربوط باشد، با خود حمل نمايند.

در ولايت غزني 93 نفر براي کرسيهاي شوراي ولايتي ثبت نام کرده اند که هشت تن شان را زنان تشکيل ميدهند. شوراي ولايتي غزني 19 کرسي دارد که پنج کرسي آن به زنان اختصاص يافته است.

با اين حال، در بسياري ولسواليهاي اين ولايت، نامزدان شوراي ولايتي کمپاينهاي ميداني ندارند و حتا در برخي ولسواليها، نتوانسته اند پوسترهاي شان را نصب نمايند.

با اين همه، کميسيون مستقل انتخابات ميگويد برخي مشکلات کوچک وجود دارد، اما نامزدان توانسته اند کمپاينهاي شان را به پيش ببرند.

نور محمد نور، سخنگوي کميسيون مستقل انتخابات ميگويد: "چالشهاي جدياي نبوده تا به حال. نامزدان هم توانسته اند که به شکل خوب کمپاين خود را به پيش ببرند. گفته ميتوانم که بعضي مشکلات کوچک در بعضي ولسواليها بوده. به هر حال در مجموع اين حقايق کشور ما و شما است، در بعضي نقاط امنيت در حالت نارمل نيست. ولي تا حد زيادي خود نامزدان توانسته اند که مبارزات انتخاباتي را به پيش ببرند".

به گفتهي سخنگوي کميسيون مستقل انتخابات، دفتر ولايتي اين کميسيون با نيروهاي امنيتي داخلي و خارجي هماهنگي خوبي دارد و توانسته به شکل خوب تر کارهاي روزمرهي خود را انجام بدهد.

اما شهريان غزني در مورد امنيت انتخابات، نگرانيهايي دارند.

اسدالله جلالزي، خبرنگار و مدير مسوول مجلهي عروسالبلاد در شهر غزني، ميگويد در ولايت غزني، به خصوص در ولسواليهاي جنوبي اين ولايت، مردم نگران اند که در صورت شرکت در کمپاينها و استفاده از راي شان، با تهديدهايي از سوي مخالفين مواجه خواهند شد.

نورمحمد نور سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات معتقد است که به هرصورت مردم درغزنی درمبارزات انتخاباتی شرکت کرده اند

نورمحمد نور سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات معتقد است که به هرصورت مردم درغزنی درمبارزات انتخاباتی شرکت کرده اند

آقاي جلالزي ميگويد: "در اکثر از ولسواليها، به خصوص ولسواليهاي جنوبي ولايت غزني مردم با تهديدهاي طالبان مواجه هستند. آنها (طالبان) در قريههاي شان نامه براي شان پخش کرده اند و از همه مردم خواسته اند که در انتخابات سهم نگيرند. همينحالا بازارهاي ولسواليهاي قره باغ و اندر مسدود شده و از مردم خواسته شده که در انتخابات سهم نگيريد".

به گفتهي اين باشندهي ولايت غزني، اين نگراني باعث شده است که يک تعداد از مردم، در مورد راي دادن و شرکت در انتخابات، مردد شوند.

با اين حال، به گفتهي آقاي جلالزي، تا به حال هيچ گونه مبارزات انتخاباتي ميداني و يا راهپيمايياي در شهر غزني برگزار نشده است. نامزدان انتخابات رياست جمهوري، در برخي هوتلها و حويليها، به صورت محدود به برگزاري کمپاينهاي انتخاباتي شان ميپردازند.

اسدالله جلالزي که خود ناظر بر اوضاع ولايت غزني است، ميگويد نامزدان انتخابات شوراي ولايتي غزني، تا دير زماني حتا حاضر نبودند که تصاوير شان را در شهر پخش کنند، اما در اين اواخر، تعدادي تصاوير نامزدان انتخابات شوراي ولايتي در شهر ديده ميشود، و غير از نصب تصاوير، ديگر هيچ گونه کمپاين ميداني و مردمي توسط نامزدان انتخابات شوراي ولايتي ديده نميشود.

در دیوارهای شهر غزنی کمتر پوسترهای کاندیداهای ریاست جمهوری یا شوراهای ولایتی به نظر می خورد

در دیوارهای شهر غزنی کمتر پوسترهای کاندیداهای ریاست جمهوری یا شوراهای ولایتی به نظر می خورد

اما سخنگوي والي غزني ميگويد وضعيت امنيتي خوب است و کمپاينها جريان دارد. به گفتهي وي، نيروهاي امنيتي داخلي و خارجي جلسات هفتگي دارند، اما با آنهم در برخي ولسواليها مشکلات امنيتي کمي وجود دارد.

اسماعيل جهانگير، سخنگوي والي غزني ميگويد: "کمپاينها جريان دارد، از نامزدان محترم رياست جمهوري و نامزدان محترم شوراي ولايتي غزني. در يکي، دو سه ولسوالي از طرف دفتر کمپاين حامد کرزي کمپاينها داير شده، مثلا در ولسوالي مقر، قرهباغ، ده يک، خواجه عمري، در اين ساحات رفته اند. مشکل امنيتي وجود ندارد".

اين درحالي است که فعلا شوراي ولايتي غزني مسدود ميباشد. سال گذشته، شوراي ولايتي غزني بعد از مشکلاتي که با والي اين ولايت پيدا کرد، دروازهي شواري ولايتي را به رسم اعتراض بسته نموده، و نمايندگان شوراي ولايتي در کابل بهسر ميبردند. هرچند اين مساله به پارلمان و حتا رياست جمهوري کشانده شد و وظيفهي والي غزني براي يکماه به حالت تعليق در آمد، اما والي غزني تا حالا به کارش ادامه ميدهد.

نمايندگان شوراي ولايتي غزني معترض بودند که والي غزني پروژههاي بازسازي در اين ولايت را ملغا قرار داده و صلاحيتهاي قانوني شوراي ولايتي را محدود کرده است.

محمد حسن يعقوبي، يکي از وکيلان شوراي ولايتي غزني و نامزد دور جديد انتخابات شوراي ولايتي، ميگويد وقتي صداي شان شنيده نشد و کسي به اعتراضهاي آنها توجه نکرد، وکيلان شوراي ولايتي غزني فيصله کردند که به رسم اعتراض دروازهي شوراي ولايتي غزني را بسته ميکنند.

به گفته ي وي، ولسواليهاي جغهتو، خواجه عمري، ناهور، جاغوري و مالستان از امنيت بهتري برخوردار اند و کمپاينها نيز ادامه دارد، اما در ولسواليهاي مانند مقر، گيلان، آببند، گيرو، اندر، رشيدان، خوگياني و قره باغ، وضعيت امنيتي خراب است و کسي براي کمپاين به آنجا ها رفته نميتواند.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی