بيش ازبيست نهاد فرهنگي – اجتماعي مهاجرين افغانستان درايران باهم يکجاشدند | مصاحبه ها | DW | 18.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بيش ازبيست نهاد فرهنگي – اجتماعي مهاجرين افغانستان درايران باهم يکجاشدند

بيش ازبيست نهاد موسسه ي فرهنگي - اجتماعي مهاجرين افغانستان درايران پس ازنشست هاي دوامدارباهم يکجا شده ازاين پس زيرنام مجمع فرهنگي انقلاب اسلامي افغانستان به فعاليت خواهند پرداخت.

محمدحسن جعفري رئيس مجمع فرهنگي افغانستان درگفتگويي ويژه اي با راديودويچه ويله صداي آلمان هدف ازيکجاشدن اين نهادهارا ، انسجام وهماهنگ عمل کردن نيروهاي فکري وفرهنگي عنوان کرده گفت: "ازمدت هاتلاش براين بود که تا براي ايجاد سهولت براي نيروهاي فرهنگي افغانستان مقيم ايران وهماهنگ عمل کردن آنهابراي يک کارموثر، يک نهادوسيع وفراگيرايجاد گردد که به ياري خداوند پس ازتلاش هاي فراوان تمام فرهنگييان ذيدخل اين خواسته عملي شد."

به گفته ي آقاي جعفري ،مجمع فرهنگي انقلاب اسلامي افغاستان تلاش خواهد کرد تا نيروهاي فکري فرهنگي را براي برگشت به افغانستان تشويق وزمينه کاروجذب انهارا درافغانستان مساعدنمايد.

جعفري درمورد اينکه مجمع فرهنگي انقلاب اسلامي افغانستان ازکجاتامين مالي مي شود گفت : ما ازهيچ نهاديا سازماني تاکنون کمک دريافت نکرديم . فقط با جمع آوري وجوهات واعانه ها وکمک هاي تجاروحق العضويت اعضا مصارف مان را تامين مي نماييم.

جعفري همکاري مشترک فرهنگييان را گام مهم براي آينده ي افغانستان دانسته اظهاراميدواري کردکه دولت افغانستان هم بااستفاده ازنيروهاي خلاق ومبتکراين مجموعه درراه باسازي افغانستان استفاده نمايد.

براي جزيبات بيشتررا درگفتگوبا آقاي جعفري دربخش صوتي همين صفحه بشنويد.

آگهی