بوش سوريه وايران متهم به مداخله به امورلبنان نمود | آلمان و جهان | DW | 30.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بوش سوريه وايران متهم به مداخله به امورلبنان نمود

دوستان لبنان ازاين کشوردرمقابل مداخلات شمنان اين کشوردفاع خواهند کرد. اين مطلب را جورج بوش رييس جمهورايالات متحده امريکا طي سخنراني درواشنگتن ابرازنموده است . بوش با لحن تندوشديد حکومتهاي سوريه وايران را هشدارداده است تاازمداخله درلبنان دست بکشند .

اين اولين بارنيست که اشنگتن تهران وسوريه را متهم به مداخله درامور لبنان مي نمايد

اين اولين بارنيست که اشنگتن تهران وسوريه را متهم به مداخله درامور لبنان مي نمايد

رييس جمهورامريکا درعين حال از حزب الله يادنموده گفته است که اين گروه موفق نخواهد گرديد تا باپشتيباني تهران وسوريه لبنان را بي ثبات بسازد.

بوش درعين حال با خطاب به مسوولين اموردرتهران وسوريه وهمچنان رهبران حزب الله گفته است که دوستان لبنان خواهان ايجاد يک لبنان دموکرات ومرفه بوده وبا مخالفين اين روند برخورد شديد خواهندنمود.اين اولين بارنيست که اشنگتن تهران وسوريه را متهم به مداخله درامور لبنان مي نمايد. اما به اين صراحت تابه حال بي سابقه بوده است. سخنان بوش درحالي اظهارگرديده اند که برخي ازکارشناسان غربي ازايجاد يک کمربند حکومتهاي شيعه هشدارداده اند. به تحليل آنها اگرعراق مانند ايران تحت کنترول نيروهاي مذهبي شيعه دراين کشوردرآيداقليت شيعيان جهان بخش قابل ملاحظه ذخايرنفت جهان را به کنترول خواهند درآورد که اين براي امريکا خيلي ناخوشايندخواهد بود.

مطالب مرتبط

آگهی