بوش در رابطه باجنگ عراق درسياست داخل درانزوا قرارگرفته است. | مصاحبه ها | DW | 11.03.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بوش در رابطه باجنگ عراق درسياست داخل درانزوا قرارگرفته است.

ميزان محبوبيت جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا ، دوسال پس ازدوردوم انتخابات وي ، درپائين ترين نقطه خود قراردارد.

بوش دیگر حمایت افکارعامه را برای ادامه سیاستهایش ندارد

بوش دیگر حمایت افکارعامه را برای ادامه سیاستهایش ندارد

مطابق نظرخواهيهاي جديدي که صورت گرفته است، فقط 37 % مردم ازسياستهاي وي جانبداري مي کنند. پس ازجنگ جهاني دوم تنها يک رئيس جمهورامريکا يعني ريچارد نيکسون دردهه 70 وآنهم بعد ازافتضاح واترگيت ، ازچنين ميزان کم محبوبيت دربين مردم برخورداربوده است.

بوش پس ازپيروزي اش دردوردوم انتخابات درنومبر2004 گفت :

" درمبارزه انتخاباتي من سرمايه سياسي را جمع کردم . وحال من آنرا خرج مي کنم . اين سبک من است . سبک من درانتخابات سال 2000 چنين بود دراين دورهم چنين خواهد بود."

بهرصورت ، هنگامي که محبوبيت بوش بعد ازحوادث تروريستي 11 سپتمبردربلندترين نقطه خود قرارگرفته بود وملت ازوي حمايت مي نمود، درجنگ عراق نيز ازحمايت وسيع برخورداربود، اکنون وجاهت وي دربين مردم امريکا درپائين ترين نقطه خود سقوط کرده است.

مطابق به نظرخواهيهاي جديدي که نتايج آن به روزجمعه 10 مارچ انتشاريافته است، ازهرپنج امريکايي ، چهارنفرشان فکرمي کنند که عراق دردامن جنگ داخلي فروغلتيده است وايالات متحده امريکا درآنجا سياست غلطي رابه کارگرفته است. مردم تنها ميزان محبوبيت رئيس جمهوررا دراين نظرپرسيها مورد سوال قرارنداده اند، بلکه نيروي رهبري کننده درجنگ ضدتروروي رانيزمورد سوال قرارداده اند.

نکته جالب آنست که 70% اعضاي حزب جمهوريخواه يا حزب خود بوش نيزبراين نظرمي باشند.

اين وضع موجب آن گرديده است که دموکراتهاي امريکا براي انتخابات مجلس نمايندگان يا کنگره امريکا که قراراست درماه نومبربرگذارشود ، 10 پاينت پيشترازجمهوريخواهان يا حزب بوش باشند.

آگهی