به ارزش 860 میلیون دالرکانادایی چرس مصادره شد | آلمان و جهان | DW | 19.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

به ارزش 860 میلیون دالرکانادایی چرس مصادره شد

پولیس کانادا می گوید هشت نفر را درارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است که درقاچاق بین المللی دست داشته اند. به گفته آن ها این ‏موفقیت و مصادره بیش از 43 تن چرس نتیجه همکاری پولیس کانادا با پولیس چند کشوربوده است.‏

مقام های پولیس کانادا گفتند روزچهارشنبه 30 حمل 1391 / 18 اپریل 2012 هشت تن از قاچاقبران بین المللی را بازداشت کردند. پولیس کانادا دریک اعلامیه رسمی گفته است که برای مصادره بیش از 43 تن چرس که قیمت آن قریب 860 میلیون دالر کانادایی می شود، به چندین کشور کمک کرده است. بنابراین گزارش قاچاقبران ازطریق پاکستان این مقدارچرس را می خواستندبه کانادا انتقال بدهند.

در اعلامیه پولیس کانادا همچنان آمده است که «این مقدار هنگفت چرس می تواند برای هر باشنده شهری که دارای 10000 جمعیت باشد برای 11 سال کفایت کند.»

به گفته مقام های پولیس کانادا، تحقیقات بین المللی دراین مورد در میانه سال 2010 با همکاری پاکستان، بلجیم، ایتالیا وایالات متحده امریکا شروع شد. هدف کشف سرمنشای کانتینرهای چرسی بود که به بندرهای مونتریال و هالیفاکس کانادا می آمدند.

پولیس کانادا همچنان گفته است که بیشتر این چرس از پاکستان صادرمی شده است. این مواد مخدر در پاکستان، بلجیم، ایتالیا و ایالات متحده امریکا مصادره شده است.

به گفته ی پولیس مبارزه با مواد مخدر کانادا پس از تحقیقات و بررسی های دوامدارسرنخ های به دست آمد. این سرنخ آنها را کمک کرده است تا افرادی دربندرهای کشتیرانی کانادا مظنون شوند. «یک سلسله بی نظمی ها با توجه به طرز اجرا و امور محوله مشاهده شدند واین امر بازرس ها را به این اعتقاد رساند که کارمندان درشرکت های بندر مونتریال» دراین حلقه مواد مخدر دست دارند.

پولیس کانادا گفته است ، هشت باشنده منطقه مونتریال بازداشت شده اند و« به توطئه گری، وارد کردن و مالکیت چرس برای مقاصد قاچاق متهم می باشند.»

به گفته ی آنها همکاری پولیس کانادا باعث شده است تا درماه اکتوبر سال 2010 مقامات پاکستانی دوتن از رهبران بزرگ شبکه بین المللی قاچاق چرس را بازداشت کنند.

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار : سید روح الله یاسر

DW.COM

آگهی