بهین: اجلاس پاریس ″فرصت جانانه ای″ برای افغانستان است | مصاحبه ها | DW | 21.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بهین: اجلاس پاریس "فرصت جانانه ای" برای افغانستان است

سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نشست نمایندگاه کشورها وسازمانهای کمک کننده به افغانستان را یک گام مثبت برای بازسازی این کشور خوانده است .

سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه وعده کمک های بيشتر به افغانستان را داده است

سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه وعده کمک های بيشتر به افغانستان را داده است


بهین طی یک گفت وشنود اختصاصی با رادیو صدای آلمان خاطرنشان ساخته است که گردهمآیی امروز کابل شکل مشورتی داشته وبه دودلیل برگزارشده است: اول اینکه کشورهای کمک کننده وافغانستان خواهان بحث درمورد پیدا نمودن راههای بهتر وموثر تر کمک به افغانستان می باشند. دوم اینکه آمادگیهایی برای کنفرانس پاریس گرفته شود. قراراست که درماه جون سال روان میلادی ، سران کشورهای کمک کننده به افغانستان درپاریس پایتخت فرانسه گردهم آیند ودر رابطه با راههای بیرون رفت ازبحران افغانستان تبادل نظرنمایند.

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دررابطه با نشست امروز کابل گفته است که حکومت افغانستان ازدوسال به اینسو خواهان افغانیزه ساختن پروسه افغانستان می باشد. این به این معنی است که حکومت افغانستان " به این امرتاکید دارد تا اختیارات افغانی بیشترگردند". یعنی سهم کابل درتصمیم گیریها بیشتر گردد وکمکهای بازسازی عمدتاً ازطریق بودجه دولت صورت بگیرند.

بهین این نظر را که نشست امروز کابل صرفاً یک محفل فرمایشی بوده، رد نموده است و خاطرنشان ساخته است که افغانستان ازهمه امکانات خود برای حضور فعال درپروسه بازسازی این کشور استفاده می کند.

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درپاسخ به این پرسش که افغانستان چگونه می تواند ازاعتباربیشترنزد کشورهای کمک کننده برخوردارگردد، درحالی که ارگانهای رسمی افغانستان درداخل وخارج متهم به غرق بودن درفساد اداری می باشند، پاسخ داده است که :" بلی ما قبول داریم که فساد درحکومت وجود دارد"، اما کشورهای کمک کننده حالا به خوبی درک نموده اند که کابل برای ریشه کن ساختن فساد تلاش وسیع دارد.

بهین درعین حال علاوه نموده است که حکومت تنها درصورتی می تواند بافساد مبرازه کند که بتواند ماموران مجرب داشته وآنان را بهتر از انجوهای خارجی مزد بدهد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، حکومت درکابل وجامعه جهانی یک هدف دارند وآن نیرومند شدن حکومت افغانستان ازلحاظ سیاسی، نظامی واقتصادی می باشد.

بنابراظهارات بهین، اجلاس پاریس که امروز درکابل درمورد آن بحث صورت گرفته است، " یک فرصت جانانه" برای افغانستان می باشد. او درعین حال با این نظرمخالفت کرده است که این بار شاید آخرین فرصت برای جلب کمکهای بیشتر به افغانستان باشد.

آگهی