بهره برداری از 22 پروژه عام المنفعه در ولایت هرات | گزارش های بازسازی | DW | 12.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

بهره برداری از 22 پروژه عام المنفعه در ولایت هرات

22 پروژه عام المنفعه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات مورد بهره برداری قرار گرفت. بیش از 3 هزار خانواده در این ولسوالی از این پروژه ها بهره مند می شوند.

این پروژه ها با بیش از 25 ملیون افغانی از سوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانكشاف دهات تمویل شده است. سینا امینی، سخنگوی ریاست انكشاف دهات ولایت هرات به دویچه وله در این باره گفت:

"این پروژه ها شامل 6 شبكه آبرسانی، اعمار 24 كیلومتر سرك درجه سوم، 349 متردیوار استنادی، 30 پایه پلچک، یك باب مجتمع فرهنگی، 49 ساختمان تقسیمات آب و پاک کاری 436 متركانال می باشد. ساخت این پروژه ها كه مردم نیز در آن سهم گرفته اند، بیش از یک سال را در بر گرفته است."

وی هدف از برنامه های وزرات احیا وانكشاف دهات را رفاه وآسایش مردم دهات عنوان كرده وبر همكاری هرچه بیشتر مردم برای تطبیق این برنامه ها تاكید کرد.

باشندگان ولسوالی پشتون زرغون از اکمال این پروژه ها ابراز خوشی می کنند

باشندگان ولسوالی پشتون زرغون از اکمال این پروژه ها ابراز خوشی می کنند

شماری از باشندگان ولسوالی پشتون زرغون از اکمال این پروژه ها ابراز خوشی می کنند و می گویند، بهره برداری از این پروژه ها تاثیرات مثبت بر وضعیت روستا های شان خواهد گذاشت.

عبدالمنان، یك تن از باشندگان این ولسوالی به دویچه وله گفت، راه اندازی پروژه های همبستگی ملی از یك سو زمینه كار را برای مردم مساعد می سازد واز سوی دیگر برای نظم روستاها تاثیرات قابل توجهی دارد.

ولسوالی پشتون زرغون در شرق شهر هرات موقعیت دارد و باشندگان آن همواره از حضورافراد مسلح غیر مسوول شكایت داشته اند. آگاهان به این باور اند كه راه اندازی این پروژه ها می تواند تاثیرات قابل توجهی برای بهبود وضعیت امنیتی این ولسوالی بگذارد.

هوشنگ هاشمی، هرات

ویراستار:مبلغ

آگهی