بهره برداري از هفتاد پروژه عام المنفعه در ولسوالي هاي ولايت هرات | گزارش های بازسازی | DW | 08.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

بهره برداري از هفتاد پروژه عام المنفعه در ولسوالي هاي ولايت هرات

برنامه همبستگي ملي هفتاد پروژه عام المنفعه را در ولسوالي هاي انجيل، گذره، کرخ و زنده جان ولايت هرات، به بهره برداري سپرد.

بازسازی در ولسوالی گذره ولایت هرات

بازسازی در ولسوالی گذره ولایت هرات

ساختن مکاتب، مراکز صحي، حفر چاه هاي آب آشاميدني، شبکه هاي برق رساني، پاک کاري کاريزها، ترميم سرک ها، اعمار پل و پلچکها، کورس هاي خياطي وگلدوزي و ديوارهاي استنادي شامل اين پروژه ها مي باشد. همچنان اعماريک باب مکتب در قريه داش خانه، دو مجتمع فرهنگي در قريه هاي حوض کرباس و کارته شش ولسوالي انجيل، تمديد شبکه آبرساني به طول 2000 متر، اعمار يک باب حمام و دو پايه پلچک در قريه پل تخته ولسوالي گذره از جمله پروژه هايي است که اخيراً از سوي احيا و انکشاف دهات هرات به بهره برداري سپرده شده است.

آقا محمد "صديقي"، رييس احيا و انکشاف دهات، هزينه هاي مصرف شده براين پروژه ها را اضافه از84 ميليون افغاني بيان کرد. وي افزود، اين مبلغ از بودجه انکشافي وزارت احيا وانکشاف دهات تمويل وبه مصرف رسيده است و مردم محل نيز ده در صد در بودجه اين پروژه ها سهيم بوده اند. صديقي ادامه داد، کار روي اين پروژه ها از مدت 3 ماه قبل آغاز و با کمک شوراهاي انکشافي قريه جات وهمکاري مردم ساخته شد.

مردم در ولسوالي انجيل مي گويند، پيش از اين با مشکلات زيادي در بخش خدمات همگاني روبرو بودند. به گفته آنان خراب بودن راه هاي ارتباطي باعث شده تا باشندگان اين مناطق محصولات زراعتي خود را با تحمل مشکلات فراوان به مرکز شهرجهت فروش انتقال دهند.

فرهاد قاضي زاده، سخنگوي اداره انکشاف دهات هرات مي گويد، با بهره برداري از اين پروژه ها 50 درصد مشکلات مردم در ولسوالي هاي گذره، انجيل، کرخ وزنده جان رفع شده است و ازمزاياي اين پروژه ها اضافه ازيک هزارو600 فاميل مستفيد شده اند.

به گفته مسئولين انکشاف دهات هرات، روند بازسازي از سوي انکشاف دهات در طي سال جاري سريع تر بوده است و 60 فيصد بازسازي ونو سازي هاي اجرا شده در دو ماه اول امسال نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

پروانه عليزاده هراتويراستار:مبلغ

آگهی