بنی صدر: بانه گفتن مردم به انتخابا ت ایران به سوی آزادی ومردمسالاری روان است | مصاحبه ها | DW | 24.06.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بنی صدر: بانه گفتن مردم به انتخابا ت ایران به سوی آزادی ومردمسالاری روان است

امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران بارقابت میان علی اکبرهاشمی بهرمانی «رفسنجانی» ومحمود احمدی نژاد برگزارشد . دردورنخست این انتخابات که جمعه ی گذشته میان هفت نامزد ریاست جمهوری برگزارشده بود، ازتقلب سخن به میان آمد .اما بدون آنکه پیگیری شود دوردوم آن برگزارشد .

دکترسید ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران

دکترسید ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران

به اساس گفته ی سید ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهورایران ازقول شاهدان عینی ، حوزه های رای دهی در بیشتر شهرها خالی ویا شماری اندکی ازرای دهندگان به آن مراجعه کرده اند.

آقای بنی صدراستقبال نکردن مردم ازانتخابات را نه گفتن مردم به رژیم دانسته گفت :یکی علت این است که مردم با این رژیم مخالف شده اند طبیعیتاًمردم در این دوره میل نداشتند درانتخابات شرکت کنند.

آقای بنی صدر افزود : رژیم ناچارشد باتعدد نامزدها نمایشی بدهد ، اینکه گویا یک انتخابی وجود دارد ومردم میتوانند درانتخابات شرکت کنند. اما آقای بنی صدربه علت دیگری نیزاشاره نموده گفت:

علت قویتراینکه نامزد جناح اقتدارگرا یعنی آنهاییکه قدرت واقعی را دردست دارند، بین شان توافق نبود . مثل اینکه همین آقای قالیباف تاسه روزقبل ازانتخابات قراربود اورا ازصندوق دربیارند . سه روزبعد تعادل قوابهم خورد آقای احمدی نژاد را بیرون کشیدن.دربرابرانها هم آقا ی رفسنجانی واصلاح طلبان بودند .آنها ترجیح میدادند که آرا پخش شود تا یکی در دوراول بیرون نیاید وآنها بتوانند کسی را که میخواهند ازصندوق دربیارند.

آقای بنی صدر به جواب اینکه آیا فکرمیکند که مردم ازاصلاح طلبان هم ناامید شده اند؛ گفت : مردم فهمیده اند که دردرون یک سیستم اصلاح که مخالف ارکان آن سیستم باشد ،ناممکن است .اصلاً اصلاح یعنی اینکه شما درهرسیستم یعنی شما آن سیستم را کارآمد ترکنید وآن نظام را کارآمد تر کنید. نظام مطلقه ولایت فقیه رابخواهند اصلاح کنند، این یعنی اینکه توانایی های آقای رهبررا بیشترکنند.خلاف آن میشه انقلاب میشه تغییر. مثل اینکه درسیستم طالبانی که درافغانستان بود شما میخواستید اصلاح کنید یعنی این اختیارات آقای ملا محمد عمر را افزایش بدهید. این میشه اصلاح درسیستم . اینرا درجامعه فهمیدند که ناممکن است دراین سیستم عملی بکنند که ولایت مطلقه را ضعیف بکند.نه هرچه دراین هشت سال شد درتقویت این سیستم شد.

آقای بنی صدربه جواب اینکه به نظرایشان باتوجه به شرایط منطقه ،درحال حاضرایران به کدام سو روان است ؛ به سوی ثبات ویاتنش ، گفت : ایران به طرف آزادی درحرکت است . به لحاظ اینکه این مساله دراین انتخابات کاملاً روشن شد. نه تنها تحریم سبب شد که نامزدها همه آزادی خواه شدند. حتا آقای احمد نژاد ، بلکه کسانیکه درداخل کشوربودند مثلا جنبش دانشجویی یک خطی را انتخاب کرد گفت نه . بین بد وبدترانتخابی نیست بنابراین ما شرکت نمی کنیم وآزادی را انتخاب می کنیم . ورای نمیدهیم به این رژیم . ششصد پانزده نفردرداخل کشوریک متنی را امضا کردند که ماآزادی میخواهیم ، مردمسالاری میخواهیم دراین انتخابات شرکت نمی کنیم . پس این ها هم که افراد سیاسی ورهبران سیاسی واحزاب مختلف هستند که طرفدارمردمسالاری اند. واین ها همه خطوط شان روشن شد. وامروزمردم را نسبت به چهارسال پیش مصمم برای استقرارآزدادی ومردمسالاری می بینم.

آقای بنی صدر درمورد اینکه کدام یک ازنامزد ها برنده ی این رقابت خواهد بود گفت : این بستگی دارد به اینکه چه مقدارتقلب صورت میگیرد. اگراین جورکه گزارش تاحالا داده اند مشارکتی نیست وتقلب هم باشد احمدی نژاد را ازصندوق بیرون میارند.

تمامی گفت وگوی آقای سید ابوالحسن بنی صدرنخستین رییس جمهور ایران رادربخش صوتی همین صفحه میتوانید بشنوید.

مطالب مرتبط

آگهی