بلير درمورد استعفايش ابرازنظرمي کند | مصاحبه ها | DW | 07.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بلير درمورد استعفايش ابرازنظرمي کند

بنابه گزارشهاي تأئيد ناشده مطبوعات ورسانه هاي تلويزيوني بريتانيايي ، توني بليرنخست وزيرآن کشوردرآغازماه مه سال 2007 ميلادي استعفا مي نمايد.

تونی بلیر نخست وزیر انگلستان

تونی بلیر نخست وزیر انگلستان

سخنگوي حکومت بريتانيا بدون آنکه سخن ازاستعفاي بليربه ميان آورد، تنها تصديق نموده است که نخست وزيربه روزپنجشنبه درمورد آينده سياسي اش اظاهارنظرمي نمايد.

بيشترفکرمي شود که گوردن براون متصدي مالي صدارت دربريتانيا، جانشين بليرگردد.

دراين اواخر با استعفاي يک معين کابينه و هفت عضو حکومت ، توني بليردردرون حزبش نيز تحت فشارزياد قرارگرفته است.

محبوبيت توني بليرتوسط وقوع يک سلسله افتضاحات درحکومت و انتقاد مردم ازجنگ عراق بسيارپايين آمده است.

آگهی