بليرفرستاده خاص براي کوراتيت خاورميانه خواهد شد | آلمان و جهان | DW | 26.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بليرفرستاده خاص براي کوراتيت خاورميانه خواهد شد

درآستانه شايعات درمورد اينکه توني بلير فرستاده خاصي براي کوارتيت خاورميانه خواهد شد، نخست وزيربريتانيا که دوران کارش روبه پايان است ؛ به روزسه شنبه گفته است که وي آماده کمک به حل مسئله اسرائيل وفلسطينيان مي باشد .

فردا بلیر پس از ده سال نخست وزیری کنار می رود

فردا بلیر پس از ده سال نخست وزیری کنار می رود

روزنامه فاينانشل تايمز به روزدوشنبه نوشته است که چهار بازيگر روند صلح خاور نزديک شايد ضمن مذاکرات روزسه شنبه شان دربيت المقدس ، روي اين موضوع که بلير نماينده خاص کوارتيت شود، توافق مي نمايند.

بليرشخصا ً نه اين شايعات را تائيد ونه ترديد کرده است، اما وي ضمن يک کنفرانس خبري همراه با ارنولد شوارزينگر، والي کاليفورنيا درداوننگ ستريت گفته است:

" من فکر مي کنم همه کساني که به يک صلح وثبات بزرگتر درجهان مي انديشند، مي دانند که يافتن يک راه حل مستدام براي مسئله اسرائيل وفلسطينيان يک امرضروري مي باشد."

بليرکه فردا چهارشنبه پس ازده سال درراس حکومت بريتانيا بودن ازوظيفه اش کنارمي رود گفته است که : دوستم بيل کلنتون رئيس جمهورپيشين ايالات متحده امريکا بمن خاطرنشان نمود پس ازکناره گيري ازنخست وزيري به اين موضوع بيانديشم .

سخنگوي رسمي بليرنيز ازتبصره روي اينکه کوارتيت دراين باره چه تصميمي مي گيرد خود داري نموده وبه خبرنگاران گفته است که " ازکوارتيت بپرسيد". اما وي بر اضطرار اوضاع درخاورميانه تاکيد ورزيده وگفته است:

" اوضاع درخاورميانه جدي است ونخست وزير اکثراً نظرخود را درزمينه اضطرار اوضاع واينکه چگونه بدان پرداخته شود ؛ به طورروشني بيان داشته است." وي علاوه نموده است :

" واضحاً حوادث اخير اضطرارمضاعفي به اوضاع داده است ودراين شکي نيست که کوارتيت آن را درنظرگيرد." " خوب است که آنها دراين رابطه مذاکره اي نمايند ونتيجه اي که حاصل مي گردد مربوط به آنهاست."

جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا که بليررا نزديک ترين متحدش در"جنگ عليه هراس افگني " مي داند، قبلاً دراين رابطه علامت مثبت نشان داده است.

اما گفته مي شود که خاويرسولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا مخالف اين اقدام است، زيرا وي فکرمي کند که تقرربليردراين مقام موجب کاهش تلاشهاي وي دراين راستا مي شود.

مطالب مرتبط