بلند رتبه ترين افسر ارتش فدرال آلمان به دليل حمله هوايي قندوز استعفا کرد | آلمان و جهان | DW | 26.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

بلند رتبه ترين افسر ارتش فدرال آلمان به دليل حمله هوايي قندوز استعفا کرد

ولفگنگ شنايدرهان ، بازرس کل ارتش فدرال آلمان به دليل آنکه در مورد حمله هوايي ناتو درافغانستان نقص اطلاعاتي وجود داشته است از وظيفه اش کناره گيري کرد.

جنرال ولفگنگ شنایدرهان، بازرس کل ارتش فدرال

جنرال ولفگنگ شنایدرهان، بازرس کل ارتش فدرال

امروز سه شنبه کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزيردفاع آلمان، به بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان گفته است که بلند رتبه ترين افسر جمهوري فدرالي آلمان درخواست کناره گيري پيش ازوقتش را کرده است.

شنايدرهان که 63 سال دارد ازماه جون سال 2002 بدينسو بازرس کل ارتش فدرال آلمان بوده است. همچنان وزيردفاع آلمان گفته است که پيترويخيرت معين وزارت دفاع آلمان که 64 سال دارد پيش ازوقت ازوظيفه اش کناره گيري کرده است.

براثر حمله هوايي نزديک به اردوگاه سربازان ارتش فدرال آلمان درقندوز، که دراوايل ماه سپتمبر امسال صورت گرفته است، مطابق به گزارشهاي رسمي تا 142 نفرکشته ويا زخمي شده اند. اين حمله بنابه تقاضاي يک دگروال آلماني صورت گرفته بود.

وزير دفاع آلمان فدرال تاييد کرده است که درزمان فرانس يوزف يونگ وزير دفاع پيشين آلمان فدرال، معلومات مهمي دراين زمينه مسکوت مانده است. بدين مناسبت شنايدرهان و ويخيرت مسووليت اين امر را متقبل شده اند.

احزاب مخالف حکومت آلمان درپارلمان خواهان آن اند که پيامد اين حادثه بايد شامل حال فرانس يوزف يونگ وزيرکارموجود نيز شود که تا يک ماه پيش وزيردفاع آلمان فدرال بوده است.

گوتنبرگ وزير دفاع آلمان فدرال گفته است که شخصاً يکي ازگزارشهايي را که به روز پنجشنبه در روزنامه " بيلد" ازآن نقل قول شده است، به روز چهارشنبه براي نخستين بار ديده است. به عين ترتيب درآخرين دوره تقنينيه، گزارشها واطلاعات بيشتر ارائه نشده اند.

Bundeswehr Tanklaster Bombardierung Flash-Galerie

گيدو وستروله وزيرخارجه آلمان فدرال " عدم تفاهم کامل " خود را با اين نقص اطلاعاتي ابراز داشته است.

هردو وزير نامبرده از بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان تقاضا کرده اند که تا حد امکان ازعمليات افغانستان دفاع کنند.درعين زمان ايشان بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان را به يافتن " يک چشم انداز خارج ساختن قوا " ازافغانستان فراخوانده اند.

گوتنبرگ گفته است: "ماهمچنان بايد روشن سازيم که چگونه وتحت کدام اوضاعي مي توانيم اين عمليات را پايان دهيم ". وستروله به عين ترتيب گفته است" هيچ کس نمي خواهد اين عمليات تا ابد ادامه يابد".

فرانس يوزف يونگ، وزيرکارموجود آلمان، که درزمان حمله هوايي درقندوز وزيردفاع آلمان بود، اين اتهامات را رد کرده است که احتمالاً اطلاعات درمورد کشته شدن افراد غيرنظامي مسکوت نگهداشته است. يونگ به روز پنجشنبه دربرلين گفته است که اين يک واقعيت است که " من ازهمان آغاز وهمچنان به طور مثال درششم سپتامبر واضحاً گفته ام که ما تلفات افراد غيرنظامي را رد کرده نمي توانيم ".

درحال حاضر 4500 سربازآلماني درافغانستان مستقر مي باشند . تاحال 36 سرباز آلماني درافغانستان جان شان را ازدست داده وبيش از 120 سربازآلماني ديگر درآنجا زخمي شده است.

خبرگزاري آلمان / رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی