بشيراحمد بشيربيژن، شماره 10 | مصاحبه ها | DW | 05.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بشيراحمد بشيربيژن، شماره 10

بشير احمد بيژن درسال 1345 خورشيدي در شهر قديم کابل درگذر بارانه، چشم به جهان گشود وآموزش هاي ابتدايي وثانوي اش را درليسه هاي اماني، حبيبيه وانصاري فراگرفته به دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل وارد شد.

بشیربیژن

بشیربیژن

پس از زماني اندک، تحصيل را ترک کرده به خدمت سربازي شتافت ودر پايان خدمت سربازي دوباره وارد دانشگاه کابل شد و اين بار دردانشکده ژورناليزم وروزنامه نگاري، ولي به دليل مشکلات سياسي ديپلومش را ازاين دانشکده گرفته نتوانست.

بيژن در رسانه هاي مختلف دولتي وغير دولتي در سمت هاي مختلف از خبرنگار تا مدير مسوول کار کرده است.

درسلسله گفتگوهاي ما با نامزدان رياست جمهوري گفتگويي داريم با وي:

دويچه وله : آقاي بشيراحمد بيژن، شما به عنوان نامزد کرسي رياست جمهوري افغانستان براي تامين امنيت چه برنامه اي روي دست داريد؟

بشيراحمد بيژن : افغانستان کشور مستعمره است وتعريف اشغال به وضاحت دراين کشور معلوم مي شود، هرکشوري که استقلال نداشته باشد، طبيعتاً موارد که درآن درقدم نخست درآن وجود خواهد داشت نا امني وفقر است.

من گسرتش نا امني را درعدم حضور نيروهاي خارجي يک تبصره مغرضانه مي دانم. حکومت با يک پروژه غير ملي نيروهاي مجرب را از صف وزارت دفاع و وزارت داخله اخراج کردند، درحالي که آنها هم درکميت وهم درکيفيت از نيروهاي امريکايي بهتر عمل کرده مي توانستند.

من اگر رييس جمهور افغانستان انتخاب شوم اولين فرمان من برگشتاندن همه افسران برکنار شده درصف ارتش ملي خواهد بود.

دويچه وله : آقاي بيژن شما درخصوص مصالحه با طالبان ومخالفان مسلح چه برنامه داريد؟

بشير احمد بيژن: من اگر رييس جمهور افغانستان اتنخاب شدم، با ان بخش طالبان که با تعريف طالب مطابقت ندارد؛ مشکلي ندارم وديگر اين که روشن ساختن تکليف نيروهاي اشغالگر(نيروهاي ناتو خارجي) درکاهش مخالفان مسلح تاثير زيادي خواهد داشت واز طرفي ديگر من با پروژه هاي اقتصادي که دارم شما شاهد خواهيد بود که افغانستان درزمان اندک هم به طرف کاهش فقروهم به طرف کاهش خشونت حرکت خواهد کرد.

دويچه وله : بله، مشکل ديگر افغانستان فقر وبيکاري است؛ پس برنامه هاي اقتصادي شما چيست؟

Wahlen Afghanistan 2009 Bashir Bejhan Präsidentschaftskandidat

بشير احمد بيژن: من با تعريف افغانستان فقير مخالف هستم. اگر افغانستان فقير است بدليل حاکميت هاي غيرمسوول بوده است ورنه سه فکتور مهم ذخاير طبيعي، قابليت زراعتي خوب ونيروي ارزان کار درکشور ما موجود است.

من درپروژه هاي اقتصادي که دارم با استفاده از همين سه فکتور به زودي تعريف افغانستان فقير را اشتباه ثابت خواهم ساخت.

حدود 1.5 ميليون هکتار زمين در کنار آمو دريا وجود دارد که با هزينه اي اندک مي شود آن را به کار انداخت. يکي از پروژه هاي مهم من همان زمين خواهد بود وهمچنان با احياي مجدد 70 تصدي دولتي، مي شود نيم ميليون انسان را صاحب شغل ساخت.

دويچه وله : خطوط اساسي سياست خارجي شما درمقياس منطقه وجهان بر چه معيارهاي استوار خواهد بود؟

بشير احمد بيژن: من اگر رييس جمهور افغانستان باشم به هيچ وجه روابط استراتيژيک با کشور هاي معين قدرتمند را تاييد نمي کنم، من خواهان روابط دوستانه ومتقابلاً مفيد با همه جهان هستم.

درمنطقه ما مشکلاتي داريم که من خودم از طراحان سياست همگرايي منطقه اي هستم، وقتي من رييس جمهور شوم با روشن ساختن تکليف خط ديورند روابط ما با پاکستان بهبود پيدا خواهد کرد. همچنان با خروج نيروهاي خارجي رابطه ما با ايران هم مشکل نخواهد داشت.

دويچه وله : شما درتحکيم وحدت ملي ميان افغان ها چه برنامه اي داريد واز وحدت ملي چه تعريفي داريد؟

بشيراحمد بيژن: وحدت ملي اولين نياز يک حاکميت ملي است. من دراين راستا قدم هاي را برداشته ام، يعني من موسس شوراي تشريک مساعي کانديدان هستم؛ کارما دراين جهت پيش رفته واحتمال نتيجه اي خوبي هم دارد که اين نمونه خوبي از تلاش درجهت تامين وحدت ملي است.

دويچه وله : آقاي بيژن شما آزادي بيان ورسانه ها را چه تعريف مي کنيد وچه تضمين براي پاسداري ازاين دو ارزش مردمسالاري داريد؟

بشیربیژن با برخی ازاعضای شورای تشریک مساعی نامزدان

بشیربیژن با برخی ازاعضای شورای تشریک مساعی نامزدان

بشير احمد بيژن : شما خبرداريد که من يک ژورناليست هستم ومن اهميت آزادي بيان رسانه ها را از هر کانديد ديگر خوب مي توانم درک کنم. آزادي بيان در کشورما نيازبيشتر هم براي مردم وهم براي رسانه ها به ترويج بيشتراين مفاهيم دارد. رسانه هاي دولتي وخصوصي ما اصول مندي هاي حرفه اي شان را رعايت نمي کنند ونشرات راديو تلويزيون ملي هيج مصداقي با ملي بودنش ندارد.

دويچه وله : شما درخصوص تساوي حقوق زنان چه برنامه اي داريد؟

بشير احمد بيژن: من تنها کانديداي هستم که برنامه هاي مشخص درخصوص حقوق زنان دارم، شعار من اين است که« من زنان را از چاه ظلمت وکوره خشونت بيرون مي کنم». مورد ديگر بازهم من استثنا کانديداي هستم که حقوق زنان را درنصاب تعليمي معارف تطبيق خواهم کرد. درتاريخ افغانستان بخصوص در سه دهه بحران قشرهاي زنان وجوانان از همه بيشتر آسيب ديدند؛ من برنامه هاي دارم که مشکلات زنان وجوانان را کاهش خواهد داد.

دويچه وله : اقاي بيژن شما به عنوان رييس جمهور آينده افغانستان بر محيط زيست وانکشاف دامدار چه برنامه داريد؟

بيشراحمد بيژن : محيط زيست اکنون به يک تهديد تبديل شده است، به دليل عدم ارايه پروژه هاي مفيد، من راه هاي کم هزينه اي را در خط مشي خود دارم که هم درمسايل سرسبزي وهم درمسايل تنظيف مارا کمک کرده مي تواند. من اگر رييس جمهور شدم فراخواني نه فرمان؛ فراخواني رابراي مردم در خصوص تنظيف محيط شان صادر مي کنم وخودم دراجراي همين فراخوان پيش قدم مي شوم.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط