بسته شدن موسسهی ″کوفا″؛ دلایل متضاد | افغانستان | DW | 07.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

بسته شدن موسسهی "کوفا"؛ دلایل متضاد

کمیسیون بررسی و نظارت از "خانههای امن" در این اواخر یکی از خانههای امن به نام "کوفا" در ساحهی جمعیت هلال احمر افغانی را بسته نمود.

default

این کمیسیون دلیل بسته شدن نهاد خیریهی "کوفا" را عدم رعایت معیارهایی دانست که برای زندگی کودکان و زنان بیسرپرست و بیبضاعت در آن باید در نظر گرفته میشد.

آمنه افضلی، معاون کمیسیون بررسی خانههای امن، که از سوی رییس جمهور به منظور نظارت و بررسی خانههای امن یا "شلتر"ها تشکیل شده است، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد بسته شدن کوفا گفت: "وضعیت بسیار بد و رقتباری داشتند اطفال که هر بینندهای را به گریه میآورد. نه از لحاظ اعاشه، نه از لحاظ اباته، نه از لحاظ امکانات و سهولتهایی که برای زندگی و بهبود یک نهاد یا یک ارگانی که میخواهد یا یک طفلی که ضرورت دارد، هیچ نوع امکاناتی در کوفا وجود نداشت. تعمیرش بسیار نمناک، هیچ قابل زندگی نبود".

به گفتهی خانم آمنه افضلی، در موسسهی "کوفا" در همهی بخشها نواقص بسیار فاحشی وجود داشته و به این دلیل، کمیسیون تصمیم به بسته شدن این موسسه گرفته که حکم آن توسط رییس جمهور امضا گردیده است.

بعد از قطع شدن برق، در اتاقها بخاری نصب کرده و برای خانوادهها، صندلی گذاشته اند وبرای روشنایی واستفاده کامپیوتر جنراتورخریداری کردیم.

بعد از قطع شدن برق، در اتاقها بخاری نصب کرده و برای خانوادهها، صندلی گذاشته اند وبرای روشنایی واستفاده کامپیوتر جنراتورخریداری کردیم.

اما رییس موسسهی کوفا دلایل کمیسیون بررسی خانههای امن را رد میکند و آن را ناشی از مشکلی میداند که میان وی و رییس جمعیت هلال احمر افغانی وجود داشته است.

به گفته ی عبدالرحمن نجفی، رییس" کوفا" بسته شدن خانه امن وپرورشگاه کوفا، یک کاربرنامه ریزی شده ازپیش توسط مخلان آدم های سوء استفاده گر صورت گرفته است. اومی گوید:" ما اشکالاتی را که آنها مطرح می کنند کتباً برایشان توضیح داده ایم که همه مدارک دردست است ولی آنها بجای آن که پاسخ ما را بدهند وبا ما صحبت کنند یکباره همه چیزرا مصادره کرده اند، حتا مدارک و وسایل اداری مارا مصادره کردند."

ولید احمد سروری، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی نیز مشکلات در کوفا را تایید میکند و میگوید که چندی قبل، کوفا چند تن از کودکان را بدون دلیل موجه از این نهاد بیرون کرده بود که صلیب سرخ آنها را در مرستون جای داد.

اما عبدالرحمن نجفی رییس کوفا ادعای وی رد کرده می گوید:"چون سن این افراد از14 سال بالاشده بود و بخاطرکه باعث مشکل به خانواده ها وخانم های که آنجا بودند ما آنها را به مرستون خود ما معرفی کردیم. ما دربرنامه ای چنین است که اطفال پسر را تا سن 14 سالگی با دیگران نگهداری می کنیم."

عبدالرحمن نجفی، رییس "کوفا" می افزاید : "با پول کم توانستیم یک کار عالی و درست آنجا پیش ببریم. اولادهای ما (کودکانی که در کوفا بهسر میبردند) تمام وسایل برای شان آماده بود. برای خانمها تمام وسایل آماده بود. خانمها خیاطی کار میکنند. ما از خود نانوایی داشتیم یکی از خانمها آنجا کار نانوایی را میکرد. هیچ یک چیزی نیست که بگویید در کوفا کمبودی بوده".

رییس "کوفا" میگوید که برعلاوهی برنامههای آموزشی، برنامههای حرفهای دیگر نیز برای کودکان و خانمها داشته اند. نجفی علاوه می کند: " همانطورکه گفتم با پول اندک ما توانستیم چند سال یتیم ها وبیوه زنان را ازسرک ها وگدایی نجات بدهیم، برایشان زمینه زندگی، غذا، آموزش سواد وحرفه را فراهم کنیم. ما می خواستیم که این خانواده ها در درازمدت آنها خود کفا شوند. البته ما مدارک صوتی تصویر درمورد فعالیت های ما داریم ومصارف ما هم مشخص وپاک است هرنهاد و هرمرجع که می خواهد می تواند درصفحه ی اینترنتی ما همه چیزرا بیابند."

ولید احمد سروری، سخنگوی جمعیت هلال احمرافغانی

ولید احمد سروری، سخنگوی جمعیت هلال احمرافغانی

29 تن از کودکان و چند خانم، بعد از بسته شدن "کوفا" به بخشی از جمعیت افغانی هلال احمر در مرستون انتقال داده شده اند. درحالی که درکل 72 طفل وده خانم درکوفا تحت پوشش قرارگرفته بودند.

خانم افضلی، تداوم یکروزهی کار کوفا را به ضرر اطفال دانست: "فیصله به این شد که اگر یک لحظه یا یک روز دیگر (کار کوفا) ادامه پیدا کند، غیر از این که به ضرر اطفال است، خود ما وجداناً نمیبخشیدیم".

کودکانی که از "کوفا" به مرستون انتقال داده شده اند، از وضعیت زندگی شان در کوفا و نیز امکاناتی که در اختیار داشته اند، راضی اند، اما از ناحیهی سردی و برخورد یکی از استادان شان شاکی اند.

کریم رحمن، یکی از کودکان یتیم که قبلا در کوفا زندگی میکرده، میگوید: "نان و آباش خوب بود، کل چیزش خوب بود. اتاقهایش کمی یخ بود".

کودکان هنوز نمیدانند که کوفا بسته شده است. احسان الله، یکی از این کودکان که فعلا در مرستون زندگی میکند، میگوید: "در کوفا زندگی میکردیم، به خاطری که سن ما کلان شده، ما را از آنجا اخراج کردند".

پنج تن از کودکان بیرون شده از کوفا، همه از خدماتی که در آنجا برای شان ارایه میشده، رضایت دارند و در عین حال، از سردی و برخورد یکی از استادان این موسسه، به اتفاق نظر، شکایت دارند.

عبدالمبین دیگر کودک یتیمی که در کوفا بوده، میگوید: "هرچیز ما خوب بود، ولی یک استاد داشیتم به نام میرویس فقیرزاده، ما را آزار میداد، بداخلاقی میکرد".

اما رییس کوفا می گوید که ما پس ازاطلاع ازاین موضوع اقای فقیرزاده را ازمرکزبیرون کردیم.

عبدالرحمن نجفی : با پول کم توانستیم یک کار عالی و درست آنجا پیش ببریم. اولادهای ما (کودکانی که در کوفا بهسر میبردند) تمام وسایل برای شان آماده بود.

عبدالرحمن نجفی : "با پول کم توانستیم یک کار عالی و درست آنجا پیش ببریم. اولادهای ما (کودکانی که در کوفا بهسر میبردند) تمام وسایل برای شان آماده بود.

قطع شدن برق کوفا

دلیل سردی اتاقهای کوفا، نبود برق بوده است. به گفتهی نجفی، ساختمان جدید کوفا با سیستم مجهز و بخاریهای برقی تسخین میشده، اما جمعیت هلال احمر افغانی، برق آنها را قطع کرده است. نجفی میافزاید که بعد از قطع شدن برق، در اتاقها بخاری نصب کرده و برای خانوادهها، صندلی گذاشته اند وبرای روشنایی واستفاده کامپیوتر جنراتورخریداری کردیم. اومی گوید: "ما برهرادعای مان مدرک وسند داریم، من برای آن به شما عکس می دهم بعد خود قضاوت کنید."

ولید اکبر سروری، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی میگوید، برق کوفا زمانی قطع شد که کوفا از پرداخت قیمت برق، خودداری کرد.

سروری میافزاید: "ما تمام مشکلاتی که همرای ما داشتند، که مشکل تکس برق و اینها بود، تا چند سالی را ما پرداختیم، اما متعاقباً این (لین برق) باید جدا میشد، باید سیستم برق اینها، مسیر برق اینها جداگانه میبود که در آن صورت اینها از پرداخت (قیمت) آن جلوگیری کردند و مطابق قانونی که خود شرکت برق دارد، قطع شد".

درحالی پرورشگاه کوفا بسته می شود که هزاران طفل بی سرپرست دیگر درخیابان ها درحالت بی سرنوشتی به سرمی برند

درحالی پرورشگاه کوفا بسته می شود که هزاران طفل بی سرپرست دیگر درخیابان ها درحالت بی سرنوشتی به سرمی برند

رییس کوفا میگوید ابتدا برق کوفا مجانی بوده، اما جمعیت هلال احمر افغانی، به یکبارگی خواهان پرداخت هشت هزار دالر، قمیت برق هشت سالهی آن میشود. به گفتهی وی، قرار به این میشود که وسیلهی اندازهگیری برق نصب گردد و با اندازهگیری مصرف یکسال، قیمت هشت ساله پرداخت شود که پیش از پوره شدن یکسال، برق از سوی جمعیت هلال احمر قطع میگردد.

مشکل ملکیت

عبدالرحمن نجفی، رییس کوفا دلیل بسته شدن آن را نه مشکلات عرضهی خدمات به کودکان و خانمهای بیسرپرست، بلکه "توطیه"ی رییس جمعیت هلال احمر افغانی میداند. ساختمان کوفا در ساحهای مربوط به جمعیت هلال احمر افغانی، براساس حکم رییس جمهور و تایید شاروالی کابل با حاجی قره بیگ ایزدیارقرارداد و اعمار گردیده است.

نجفی میگوید: " از زمانی که خانم فاطمه گیلانی ریاست هلال احمر را به دست گرفت، یک چشم به تعمیرهای ما داشتند. اینها از ابتدا، شفاهی میگفتند که ما شما را از اینجا میکشیم برای این که ما تعمیر را برای مهمانخانهی خود نیاز داریم. این شفاهی تقریبا دو سال دوام کرد. دو سال قبل شروع شد تحریری که آنها به ما نوشته کردند و ما به آنها نوشته کردیم".

اما آمنه افضلی، معاون کمیسیون بررسی خانههای امن گفت بسته شدن کوفا هیچ ارتباطی به هلال احمر ندارد.

خانم افضلی افزود: "در این مورد، خود سره میاشت هیچ نقشی نداشته، هیچ دخالتی نداشته. این که مشکلاتی راجع به ملکیت است، بحثهای جدا است، بحثهای حقوقی است که بعدا تعقیب میشود. هیچ تاثیرگذار نبود و هیچ نوع ارتباطی به سره میاشت ندارد بسته شدن این (کوفا)".

درحالی پرورشگاه کوفا بسته می شود که هزاران طفل بی سرپرست دیگر درخیابان ها درحالت بی سرنوشتی به سرمی برند

درحالی پرورشگاه کوفا بسته می شود که هزاران طفل بی سرپرست دیگر درخیابان ها درحالت بی سرنوشتی به سرمی برند

اما نجفی می گوید: " ببینید، من می خواهم اینطورمطرح کنم. که این خانم ها وآقایان اگر راست می گویند چرا اطفال که درکوچه وسرک هستند آنها را حمایت نمی کنند. ما درحد توان خود برای آنها زندگی آبرومندانه فراهم کرده بودیم. البته این که آنها ازآن چیزی عجیب غریب می سازد ازاین دروغ ها درافغانستان کم نیست ونو هم نیست، ما با اندک پول که دراختیارداشتیم، ما پول های آنچنانی که آنها فکرمی کنند نداشتیم، با همین پول کم نه تنها زندگی آبرومندانه برای خانواده های بی سرپرست فراهم کردیم بلکه، زمینه آموزش آنها را فراهم کردیم ودرتلاش خود کفاسازی آنهابودیم، چنانکه چند خانواده درطول این مدت پس ازآموزش در رشته خیاطی ونانوایی خودکفاشده زندگی مستقل را آغازکرده اند."

در سالهای 1386 و 1387 جمعیت هلال احمر مکتوبهایی را به کوفا فرستاد و خواهان تخلیهی تعمیر گردید. رییس کوفا در سال 1381 قراردادی را با قره بیک ایزد یار، رییس قبلی جمعیت هلال احمر معنقد نمود که ساحهی فعلی را در اختیار کوفا گذاشت و کوفا یک تعمیری ویران شده را بازسازی ویک تعمیر جدید را با ملحقات ونیازمندی های آن با هزینهای مبلغ دو و نیم میلیون دالر اعمار نمود.

جمعیت هلال احمر افغانی مشکلات میان خود و کوفا را تایید میکند. به گفتهی سخنگوی هلال احمر، سند ملکیت کوفا از نظر حقوقی مشکل دارد و به ضرر سره میاشت است.

سروری میگوید: "این به شکل یک بزنس (تجارت) برای اینها در آمده بود. صرف میخواستند که فندریزینگ بکنند از کشور جرمنی یا از بعضی دونرهایی که در آنجا در اروپا داشتند، پول را جمع آوری میکردند، اما پول در اینجا به شیوهی درستاش به مصرف نمیرسید و سند هم که مشکلات خاص خود را دارد که از لحاظ حقوقی هیچ ماهیت یک سند را نداشت".

نجفی: ببینید، من می خواهم اینطورمطرح کنم. که این خانم ها وآقایان اگر راست می گویند چرا اطفال که درکوچه وسرک هستند آنها را حمایت نمی کنند.

نجفی: " ببینید، من می خواهم اینطورمطرح کنم. که این خانم ها وآقایان اگر راست می گویند چرا اطفال که درکوچه وسرک هستند آنها را حمایت نمی کنند."

اما رییس کوفا میگوید که مصارف آنها ماهانه حدود دوازده صد دالر امریکایی میشود که کاملاً شفاف است.

جمعیت هلال احمر افغانی میگوید قرارداد زمین کوفا، نامحدود است و همچنان در این نهاد ثبت نیست. رییس کوفا میگوید قرارداد زمین این تعمیر به امضای رییس قبلی هلال احمر، وبه فرمان رییس جمهور است و اگر ثبت نیست، مشکل قبلی سره میاشت است نه مشکل آنها.

قبلاً مشکلات میان کوفا و جمعیت هلال احمر به محکمه کشانده شده و در این رابطه، جلسهای نیز میان این دو نهاد در سفارت آلمان دایر گردید. به گفتهی نجفی، نمایندهی هلال احمر پیشنهاد کرده بود که برای کوفا چهار جریب زمین میدهند به شرطی که تعمیر فعلیاش را ترک کند. نجفی میافزاید که آنها خواهان یک جریب زمین و مبلغ صدهزار دالر برای اعمار آن در بدل ترک تعمیر خود شدند. اما، نمایندهی هلال احمر گفته بود که حق فیصلهی این قرارداد را ندارد.

به گفته ی آقای نجفی به استثنای کمک درساخت وسازها که مبالغ زیادی را دربرگرفته اند و آنهم توسط موسسه ها افراد دیگر برای کوفا انجام گرفته است، بقیه "کمک ها برای خانه امن کوفا از کمک های 10- 20 یوری می باشد نه میلیارد ها دالریا یورو که دیگران درجیب زده اند."

کوفا که یک نهاد خیریه میباشد، در سال 1979 در آلمان اساسگذاری شد، بعداً تا زمان سقوط طالبان در پاکستان کار میکرد. بعد از زمان طالبان، فعالیتهای خود را در افغانستان شروع نمود که مصارف آن از کمکهای خیریهی مردم آلمان تامین میشود. کوفا درعین حال چند مکتب و کلینیک درنقاط مختلف ساخته است وهمین طور قسماً برای برخی ازمکاتب دیگر کمک نموده است.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی