بزرگداشت از29 امين سالروز قيام مردم هرات به آشوب کشانده شد | افغانستان | DW | 14.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بزرگداشت از29 امين سالروز قيام مردم هرات به آشوب کشانده شد

درمحفل رسمي اي که به مناسبت بزرگداشت از بيست ونهمين سالروز قيام مردم هرات عليه رژيم حزب دموکراتيک افغانستان درمزار شهداي گمنام هرات برگزارشده بود، سيدحسين انوري والي هرات مورد دشنام برخي ازشرکت کنندگان قرارگرفت. خبرنگار دويچه ويله اطلاع مي دهد که افرادي محفل را برهم زده وبه سوي والي سنگ پرتاب نموده اند.

29 سال پیش مردم دراین شهر علیه دولت حزب دموکراتیک خلق قیام کردند

29 سال پیش مردم دراین شهر علیه دولت حزب دموکراتیک خلق قیام کردند

گفته مي شود که برخي ازشرکت کنندگان شعارهاي " مرگ بروالي" رانيز سردادند. والي هرات که در روزهاي گذشته به دليل خرابي اوضاع امنيتي اين ولايت مورد انتقاد قرارگرفته بود؛ رقباي سياسي خود را متهم به توطئه گري دراين ولايت نموده است. يکي ازرقباي پرقدرت سيدحسين انوري ، اسماعيل خان والي سابق هرات ووزيرانرژي وبرق برحال به حساب مي رود.

طارق نبي استاد دردانشگاه الهيات وفلسفه دانشگاه هرات وکارشناس امور سياسي براين باوراست که والي هرات نه تنها با دشمنان داخلي بلکه با مخالفان خارجي نيز روبه رو مي باشد. او بدون اينکه نامي ازکس ببرد، دريک گفتگوي اختصاصي با صداي آلمان ( دويچه ويله) گفته است: آناني که درگذشته ها درهرات قدرت را دردست داشته اند، هنوزهم تلاش مي نمايندتا زمام امور را دراين ولايت دوباره به دست گيرند. بنابرتحليل آقاي طارق نبي ، آشوب مردم عليه والي ازيکسو بنابرتحريک نيروهاي داخلي وخارجي صورت گرفته واز سوي ديگر به اين دليل که " کارد به استخوان " شهروندان افغانستان رسيده است.

آقاي نبي براين باوراست که رقابتهاي سياسي براي کنترول هرات ازچند سو جريان دارد ودراين ميان هيچ طرف به فکر مردم اين ولايت نمي باشد. براين اساس است که اوضاع درهرات طي ماههاي گذشته خراب شده است وروز به روز خرابتر مي گردد.

طارق نبي از" آغازيک سونامي سياسي " درهرات سخن گفته است که دراين سونامي درهرات درحال شکل گرفتن است وعواقد نابود کننده اي براي منطقه وکشور خواهد داشت.

به نظرطارق نبي ؛ تازماني که مسئوولان امور درکابل واقعاً نکوشند به صورت منصفانه اي براي بهبود وضع مردم درکشور کارنمايند تبديلي يک والي يا قوماندان امنيه مشکلي را حل نمي کند. خواست آقاي طارق نبي ازحکومت مرکزي اين است تا به مردم اجازه بدهند که خود مسئوولان خود را انتخاب نمايند. به گفته او مشکلات امروز هرات را نه والي برحال ، ونه مسئوولان اموردرکابل هيچ يک حل کرده نمي توانند.

مطالب مرتبط

آگهی