بریتانیا به خواست هایش از اتحادیه اروپا رسید | آلمان و جهان | DW | 20.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بریتانیا به خواست هایش از اتحادیه اروپا رسید

نخست وزیر بریتانیا در مذاکرات بر سر ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، خواسته های کشورش را بر این اتحادیه تحمیل نمود. اتحادیه اروپا برای ادامه عضویت بریتانیا حقوق ویژه ای را برای این کشور پذیرفت.

در ادامه مذاکرات سران اتحادیه اروپا با بریتانیا در زمینه ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، شام جمعه دالی گرای باوسکایت رئیس جمهور لیتوانیا با یک جمله کوتاه که نمایانگر نارضایتی شدید وی از این مذاکرات بود، نوشت: «این درامه به پایان رسید». قبل از این نیز او با تمسخر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در برابر خبرنگاران گفته بود: «او نیاز به این درامه دارد و مؤفق هم می شود». رئیس جمهور لیتوانیا مذاکرات مذکور را که 30 ساعت دوام نمود، به هر صورت یک نوع صحنه سازی برای رسیدن بریتانیا به اهدافش تلقی کرد و نمایشی برای پیروزی بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا در درون این کشور خواند. او گفت: «ما فقط نقش خود را ادا کردیم. بی تفاوت از اینکه چگونه در این نقش چهره نمایی کرده باشیم، در پایان رآی دهنده های بریتانیا تصمیم می گیرند».

کامرون: عملی کردن این شرایط برای ادامه عضویت کافیست

نخست وزیر بریتانیا بر سر شرایط این کشور با 27 کشور دیگر عضو این اتحادیه به توافق رسید و در پایان مذاکرات با اظهار رضائیت گفت: «فکر می کنم همینقدر برای من کافی می باشد تا مردم کشور شاهی خود را متقاعد بسازم که ما می توانیم در این اتحادیه باقی بمانیم و کشور ما بهترین ها را با توجه به تفاوت های جهانبینی هر دو جانب کسب کرده است».

به گفته کامرون بریتانیا با نقش ویژه اش، بهترین شرایط را برای عضویت در اتحادیه اروپا کسب کرده است. او افزود: «بریتانیا در آینده از مسئولیت ها در برابر مهاجران که روز به روز در حال افزایش می باشد، مبراء شناخته شده است. ما هیچگاهی بخشی از کشورهای قدرتمند اروپا نخواهیم بود».

کامرون به همراه دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا و جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا

کامرون به همراه دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا و جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا

بنابر اظهارات نخست وزیر بریتانیا، این کشور به اهداف خود در این ارتباط مؤفق گردیده و از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اعمال حقوق ویژه برای بریتانیا تضمین گردیده است.

نخست وزیر بریتانیا ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی و قبل از برگزاری همه پرسی در بریتانیا که قرار است در 23 ماه جون سال روان در این کشور راه اندازی گردد، بطور خیلی خوشبینانه از ادامه عضویت بریتانیا در این اتحادیه دفاع نمود. بریتانیا از سال 1973 به اینسو عضو اتحادیه اروپا می باشد.

بریتانیا می تواند در انتخاب مهاجران آزادی کامل داشته باشد

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، توافق بر سر ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را منصفانه و متعادل خوانده گفت: «ما حتی در زمینه کوچکترین جزئیات شدیداً مناقشه نمودیم. این مذاکرات خیلی دشوار بود و نمی توان آن را در یک فضای زرق و برق تلقی کرد».

توسک همچنان گفت که پس از آنکه شما رای دهنده های بریتانیایی با ادامه عضویت بریتانیا دراین اتحادیه مؤافقت نمایند، موازین این مؤافقتنامه عملی می گردند. اما در صورتیکه باوجود توافقنامه روز جمعه 19 فبروری همه پرسی در بریتانیا در مخالفت با عضویت این کشور در بریتانیا پایان یابد، مواد این توافقنامه نیز لغو می شوند.

براساس متنی که توسط دونالد توسک ارائه گردید، پس از این بریتانیا مؤظف نمی باشد که برای اتحاد بسیار نزدیک خود با کشورهای دیگرعضو این اتحادیه سعی نماید. این درحالی است که شرط موسوم به " ایفر کلوزهِ انیون" یا "اتحادیه همیشه نزدیکتر بهم" یکی از شرایط بنیادی قرارداد لیزبن را می سازد.

یک سازش پیچیده

براساس توافق جدید، حقوق محدود بریتانیا در زمینه تصامیم بر سر مسایل حوزه یورو محفوظ باقی می ماند. اما حق ویتوی بریتانیا در مورد تصامیم 19 کشور عضو اتحادیه اروپا با واحد پولی مشترک رد گردیده است. در برابر خواست نخست وزیر بریتانیا مبنی بر ایجاد محدودیت های مهاجرت در برابر شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا به بریتانیا که یکی از مسایل مورد مناقشه این مذاکرات را می ساخت، مورد تأیید کشورهای عضو قرار گرفت. براساس توافق جدید خدمات اجتماعی برای مهاجران اتحادیه اروپا در بریتانیا پس از چهار سال اقامت آنان در این کشور تأمین می شود.

مطالب مرتبط