برگشت داوطلبانه بیش از ۸۰۰۰ هزار مهاجرعراقی | مهاجرت به اروپا | DW | 14.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

برگشت داوطلبانه بیش از ۸۰۰۰ هزار مهاجرعراقی

اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی نشانه هایی دال بر عادی شدن وضعیت در عراق را مشاهده می کند. به این دلیل بسیاری از پناهجویان این کشور از آلمان به کشور شان بر می گردند.

براساس اظهارات اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی، بیش از ۸۰۰۰ مهاجر عراقی در چارچوب حمایت از برگشت داوطلبانه از آلمان به وطن شان برمی گردند.

چنانچه روزنامه "دی ولت" به استناد از این اداره نوشته است، در سال گذشته شمارعودت کنندگان داوطلب ۵۶۵۷ تن و در سال جاری تا پایان سپتمبر ۲۴۸۱ تن بوده است.

براساس این گزارش، اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی به این دلیل نخستین نشانه ها دال بر عادی شدن وضعیت در عراق را مشاهده می کند و یک چنین نتیجه گیری زمانی صورت می گیرد که "انسان های بسیاری به مناطق شان بر می گردند، در آنجا ها به بازسازی آغاز می کنند و وضعیت به تدریج به حالت عادی بر میگردد."

براساس این گزارش، اما تاهنوز "زمینه کافی" وجود ندارد تا دلایل حفاظت (اقامت محدود)  از حدود ۱۲۰ عراقی را رد کرد که در زمان حاضر در آلمان از حق حفاظت به عنوان پناهجو برخوردار هستند.

مهلت سه ساله

اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی باید براساس مقررات، طی سه سال دلایل حفاظت (اقامت محدود) از مهاجرین را مورد بررسی قرار دهد. درصورتی که این دلایل برای یک پناهجو دیگر وجود نداشته باشد، باید این حق اقامت وی باید پس گرفته شود. اگر این دلایل بازهم در مدت مهلت سه ساله وجود داشته باشد، در این صورت پناهجویان حق اقامت نامحدود را به دست می آورند.

چنانچه این اداره می گوید، رد دوباره دلایل پناهندگی در ارتباط با پناهجویان عراقی در صورتی "ضروری است که تغییر وضعیت در کشور شان قابل توجه و نه فقط موقتی باشد، بلکه به صورت دایمی تثبیت شود."

dw/hm

آگهی