برگزاري جشن نوروز درشهر مزارشريف | افغانستان | DW | 21.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

برگزاري جشن نوروز درشهر مزارشريف

امروزبا اشتراک مقامات دولتي که از مرکز وهمچنان هزاران تن ديگر که ازولايات مختلف به شهرمزارشریف آمده بودند، جشن نوروز با تدابيرشدید امنيتي برگزارشد.

default

حوالي ساعت 10 صبح امروزجهنده مولاعلي با شليک21 توپ در حالي که سرود ملي کشورنواخته مي شد برافراشته شد.

درآغاز اين مراسم عطامحمد نور، والي بلخ، ضمن صحبت از پيشرفت ها دراين ولايت درسال 1388خورشيدي، پيشنهاد هاي درجهت رفع بحران کنوني نيز به دولت مر کزي ارايه کرد.

مارشال قسيم فهيم ، معاون اول رييس جمهور، که با تعدادي از مقامات ديگر دراين مراسم اشتراک نموده بودند درمورد اهميت جشن نوروز و فراگيرشدن آن به سطح جهاني صحبت کرده گفت:"ميله نوروزي به مثابه يکي از عنعنه هاي پسنديده کشور ما در تاريخ پر افتخار کشور ما، پيشنه تاريخي دور ودرازي دارد واهميت وارزش آن روز تا روز افزايش مي يابد. اکنون اين روز فراتر از مرزهاي افغانستان رفته وجهاني شده است."

مردم با قبول دشواري هاي مسافت راه از ولايات مختلف کشوربه شهر مزارشريف آمده و در جشن نوروزي شرکت کرده اند.

يک تن ازباشندگان ولایت هرات که دراين مراسم شرکت نموده بود به صداي آلمان گفت: " من به حج بيت الله رفتم، اما به اين اندازه مشکلات را نديدم با آنهم خوش هستم که دراين جشن شرکت کردم.

من در کشور ايران زندگي مي کردم 20 روزقبل از آن جا به قصد شرکت دراين مراسم حرکت کردم."

جشن نوروز وميله گل سرخ مزارشريف که با بر افراشتن علم مبارک منسوب به حضرت علي کرم الله وجه در روزاول سال هجري خورشيدي آغاز مي شود و تا چهل روز در شهرمزارشريف ادامه مي يابد.

گفته مي شود که جشن نوروزقدامت 5689سال دارد و اولين بار جمشيدپادشاه اين جشن را برگزارنموده وتا امروز ادامه دارد.

اين جشن بعد از پيروزي اسلام بويژه دربلخ بخود رنگ مذهبي گرفته است به دليل اين که مراسم جهنده بالا درمرکز ولايت بلخ درشهر مزار شريف درکنارمرقد حضرت علي که مردم درآن جا بخاطرزيارت وعبادت مي آیند برگزارمي گردد واکثرمردم اين مراسم را مراسم مذهبي مي پندارند.

مراسم جشن نوروزي هرچند درتعدادي از کشورهاي همسايه افغانستان برگزار مي گردد، اما گفته مي شود که به شکوه و عظمتي که دربلخ برگزار مي گردد، درديگرجاها برپا نمي شود.

درسال 2010ميلادي يونسکو بخش فرهنگي ساز مان ملل متحد روزنوروز را به عنوان يک روزجهاني اعلام نمود.

نبي اثير، شهرمزارشريف

ویراستار: یاسر

آگهی