برگزاري جرگهي صلح افغانستان چرا به تعويق افتاد؟ | افغانستان | DW | 21.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

برگزاري جرگهي صلح افغانستان چرا به تعويق افتاد؟

برگزاري جرگهي مشورتي صلح که قرار بود در دوازدهم ماه جاري داير شود، به دليل سفر حامد کرزي به امريکا و تشويقهاي جامعه جهاني، به تعويق افتاد.

رييس کميسيون تخنيکي برگزاري جرگهي صلح، زمان مشخصي را براي برگزاري اين جرگه تعيين نکرد

رييس کميسيون تخنيکي برگزاري جرگهي صلح، زمان مشخصي را براي برگزاري اين جرگه تعيين نکرد

فاروق وردک، وزير معارف و رييس کميسيون تخنيکي برگزاري جرگهي صلح گفت، رييس جمهوري اسلامي افغانستان در مشوره با رييسان ارکان ثلاثهي جمهوري اسلامي افغانستان، رهبران جهادي و رييسان احزاب مطرح، به اين فيصله رسيده است. وردک گفت به چهار دليل، جرگهي صلح به تعويق افتاد:

"دليل اول، قسمي که آگاهي داريد که به تاريخ دهم ماه مي رييس جمهوري اسلامي افغانستان سفري دارد به دعوت رييس جمهور ايالات متحدهي امريکا. مسايل ذيعلاقه و حايز اهميت فوقالعاده ملي در آنجا مطرح خواهد شد و اين مسايل بدون شک مورد علاقمندي مردم افغانستان است، بنا براين براي اين که مردم را از آن مسايل آگاه کرده باشيم، خوب است که از دستآوردهاي سفر حامد کرزي، ملت افغانستان آگاه شود. [دليل دوم] بعضي حلقههاي جامعه جهاني تشويشهايي داشتند از تدوير جرگهي ملي مشورتي صلح که نتيجهي جرگهي ملي مشورتي صلح چه خواهد باشد. اين تشويشها بدون شک، بعد از سفر رييس جمهوري اسلامي افغانستان به مراتب کمتر ميشود".

همچنان وردک افزود که با کاهش تشويشها، حمايت جامعه جهاني از جرگهي صلح کسب ميشود که تاثيرات خود را بر جرگه دارد. به گفتهي وي، [دليل سوم] جريان ثبت نام نامزدان انتخابات پارلماني همزمان با تاريخ قبلي جرگهي صلح است. وي افزود که نمايندگان به شکل انفرادي و گروپي به وي مراجعه کرده، از وي خواسته اند که جرگه را به تعويق بياندازد.

فاروق وردک "مسايل و دلايل اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و غيره" را ديگر دليل تعويق برگزار جرگهي صلح خواند. او گفت اگر رييس جمهور يک مرتبه قبل از سفر به امريکا و يک مرتبه بعد از سفر به امريکا با مردم مشوره ميکرد، مشکلات مالي در پي داشت. وردک افزود که "صد درصد" براي برگزاري جرگهي صلح آمادگي وجود داشت.

در همين حال، رييس کميسيون تخنيکي برگزاري جرگهي صلح، زمان مشخصي را براي برگزاري اين جرگه تعيين نکرد.

عارف فرهمند، کابلويراستار:مبلغ

آگهی