بريتانيا سربازان بيشتر به افغانستان مي فرستد | افغانستان | DW | 23.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بريتانيا سربازان بيشتر به افغانستان مي فرستد

بنابه گزارش روزنامه گاردين؛ بريتانيا چند روزپسترتصميمي را اعلام خواهد نمود که برمبناي آن جهت تقويت نيروهايش درافغانستان ، 1000 سربازبيشتربه اين کشورمي فرستد.

یک سربازبریتانیایی هنگام پاسداری درکابل

یک سربازبریتانیایی هنگام پاسداری درکابل

انتظارمي رود که به روزدوشنبه دس براون وزيردفاع بريتانيا به پارلمان آن کشور درمورد تفصيل اين اقدام حکومت معلومات بدهد. اين تصميم بريتانيا درست درمدت کمترازيک هفته بعد ازآن صورت مي گيرد، که توني بليرنخست وزيرکشوراعلام نموده درنظردارد درماههاي آينده 1600 سربازآن کشور را ازعراق بيرون بکشد. يک سخنگوي وزارت دفاع بريتانيا که نخواسته است ازوي نام برده شود گفته است:

" ما شمارسربازانمان درافغانستان را مورد بررسي پيهم قرارمي دهيم تا به قوماندانهاي مان درافغانستان درمورد آنچهه نيازدارند اطمينان بدهيم ... هرگه ما بخواهيم تغييري درشمارسربازانمان درانجا به عمل بياوريم مطابق معمول آن را به پارلمان اعلام مي کنيم ."

مطالب مرتبط