برنده در مشاجرات روي زمان برگزراي انتخابات کيست، کرزي يا رقبايش؟ | افغانستان | DW | 05.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

برنده در مشاجرات روي زمان برگزراي انتخابات کيست، کرزي يا رقبايش؟

زماني که کميسيون مستقل انتخابات تاريخ برگزاري انتخابات را 29 ام اسد سال آينده خورشيدي اعلام نمود، تعداد زياد از مخالفين سياسي حامد کرزي از اين تصميم شديدا ً انتقاد نمودند.

انتخابات سال 2004 در افغانستان

انتخابات سال 2004 در افغانستان

بسياري ها چنين استدلال ميکردند که انتخابات رياست جمهوري بايست بنابر مواد درج شده در قانون اساسي افغانستان در بهار سال آينده و نه ماه ها بعد يعني در تابستان برگزار گردد. برخي ها به اين باور بودند که رييس جمهور شخصا ً در به تعويق انداختن تاريخ انتخابات دست داشته و از اين تصميم کمسيون مستقل انتخابات بيشترين سود را ميبرد.

در اين ميان زمانيکه مخالفين سياسي آقاي کرزي مشغول بحث روي مادهء 61 ام قانون اساسي و انتقاد از برگزاري انتخابات در ماه اسد سال آينده بودند، فرمان جديد از طرف رييس جمهور صادر گرديد که در آن تاکيد بر برگزاري انتخابات در زمان تعين شده از طرف قانون اساسي گرديده بود.

اين بار بجاي اينکه منتقدين آقاي کرزي با او هم صدا گردند، برعکس از تصميم رييس جمهور انتقاد نمودند و برگزاري انتخابات در بهار سال آينده را خلاف موازين دموکراسي خواندند. به همين شکل برخي از کشور هاي غربي از جمله ايالات متحدهء امريکا و انگلستان از برگزاري انتخابات تا دو ماه ديگر انتقاد نمودند و آنرا بنابر مشکلات امنيتي و لوژيستيکي ناممکن خواندند.

و اما بحث برگزاري انتخابات در اينجا هم به پايان نرسيد و کمسيون مستقل انتخابات به روز گذشته اعلام نمود که برگزاري انتخابات پيش از تاريخ 29 ام اسد ناممکن ميباشد و به اين شکل فرمان رييس جمهور را رد نمود.

حالا برخي از مبصرين سياسي در داخل و خارج از افغانستان حامد کرزي را برندۀ مباحثات هفته هاي گذشته در رابطه با تاريخ برگزراي انتخابات ميدانند. مبصر خبر گزاري آلماني DPA در تبصرۀ اش نوشته است که حامد کرزي موفقانه نقش يک سياست مدار مستقل را بازي کرده است. در اين نوشته آمده است که کرزي چند روز قبل از اعلام فرمانش سفراي برخي از کشور هاي غربي را به دفترش دعوت نموده و با آنها از برگزاري انتخابات تا دو ماه ديگر سخن گفته است. اما طوريکه مبصر خبرگزاري DPA مينويسد دوستان غربي آقاي کرزي با اين پيشنهاد او شديدا ً مخالفت ورزيده اند.

کرزي که انتظار چنين برخورد را داشته است چندي بعد فرمانش را صادر ميکند و به کمسيون مستقل انتخابات دستور ميدهد تا از برگزاري انتخابات در تابستان سال آينده صرف نظر نمايد. سه روز بعد از اينکه همه، چه رقباي سياسي داخلي و چه دوستان خارجي غربي با پيشنهاد رييس جمهور مخالفت ميورزند، کمسيون مستقل انتخابات اعلام ميکند که فرمان حامد کرزي جنبۀ عملي ندارد و انتخابات طوريکه اعلام گرديده بود به تاريخ 29 ام اسد برگزار خواهد گرديد. بنا براين مبصر خبرگزاري DPA به ا ين نتيجه ميرسد که کرزي توانست تا از يکسو خود را رهبر پابند به قانون اساسي، مستقل و نترس از مخالفت هاي دوستان غربي اش معرفي کند و از طرف ديگرآنچه را که ميخواست از زبان مخالفين سياسي اش اعلام نمايد.

آگهی