برنامه پنج ساله اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانستان | افغانستان | DW | 14.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

برنامه پنج ساله اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانستان

اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا سه ابتکار انکشافی را برای پنج سال آینده افغانستان معرفی کرد. این برنامه ها حاکی از گذار از زمان جنگ به دوران بعد ازجنگ می باشد.

حتا در حالی که اکثر نیروهای نظامی بین المللی در تدارک ترک افغانستان در پایان سال 2014 می باشند، اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا که یک بازوی کمکی حکومت ایالات متحده امریکا است، بر تعهد پایدار اش در جهت انکشاف اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تاکید می کند. در این هفته "یو اس ای آی دی" یا اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا سخن از سه ابتکار انکشافی تازه برای افغانستان به میان آورد که آن اداره می خواهد در پنج سال آینده خود را روی شان متمرکز گرداند.

برای سال مالی جاری ایالات متحده امریکا، به دلیل ناامیدی اش از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر رد امضای قرار داد امنیتی ای که به نیروهای امریکایی اجازه می دهد بعد از سال 2014 در این کشور حضور داشته باشند، کمک های انکشافی اش را به افغانستان به نصف رسانده است.

همه ابتکار های جدید ایالات متحده امریکا متمرکز به تجارت، زراعت تحصیلات عالی و انکشاف نیروی کار افغانستان می باشد.

افغان هایی که به امور انکشافی سر و کار دارند امیدوار اند که این ابتکار های تازه مکمل تلاش های آنها در ساحه عملی باشد.

عزیزالرحمن قرغه، رئیس خدمات صحی و انکشافی، که یک سازمان غیر انتقاعی بوده و برای مردم محل مراقبت های صحی را فراهم می سازد و قسماً متکی به تمویل از طرف اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا می باشد، امیدوار است که این برنامه انکشافی در قسمت حمایت از دانشگاه ها و نیروی کار، نیروی تخصصی بیشتر در سطح عالی برای مراقبت های صحی فراهم سازد.

نمونه ای از کمک های اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا به افغانستان

نمونه ای از کمک های اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا به افغانستان

قرغه به خبرگزاری "ای پی اس" گفت: «بلی، کمبود در بخش کارمندان صحی در سطح پایین را می توانیم چاره کنیم». او افزود: «اما در سطح عالی عرضه کنندگان مراقبت های صحی، مانند داکتران طب و به ویژه داکتران اناث، برای ما واقعاً مشکل است. من امیدوارم که نتیجه این برنامه، در ضمن سایر موارد، آموزش دادن کارمندان صحی باشد».

پروژه دیگری که برای توسعه تجارت و عواید افغانستان است، می خواهد وابستگی افغانستان را به تجارت خارجی از طریق تقویت تجارت بین المللی فراهم سازد. این کار را با آوردن اصلاحات در گمرک ها، موافقت نامه های تجارتی منطقه یی، و تسهیل داخل شدن افغانستان به سازمان تجارت جهانی انجام دهد.

برای تقویت ظرفیت زراعتی افغانستان یک پروژه انکشاف زراعت منطقه یی تلاش می کند تا حاصلات زراعتی افغانستان را افزایش دهد و افغانستان را فراتر از کشت برای معیشت جلو ببرد. اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا پیش بینی می کند که با این برنامه اش 400 هزار کشاورز را پوشش می دهد و 10 هزار مشغله جدید به وجود می آورد و 20 درصد محصولات گندم و سایر غله ها افزایش می یابد.

سرانجام در برنامه حمایت از دانشگاه و انکشاف نیروی کار، سه دانشگاه امریکایی با دانشگاه های افغانستان و موسسات تجاری مشارکت به وجود می آورند تا هفت ساحه تحصیلی را در سطح لیسانس به وجود آورند که در انطباق دراز مدت با شرایط افغانستان باشد.

دونالد سمپلر یک مقام اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا، که با افغانستان و پاکستان کار می کند، گفت: اداره نامبرده شده غیر از این سه ابتکار، برنامه های دیگری هم دارد. اما او افزود که «به صورت مشخص نمی تواند چیزی بگوید، این همچنان بیانگر گذار از تمرکز روی مسائل دوران جنگ به مرحله بعد از جنگ است».

بهبود بخشیدن دسترسی به مراقبت های صحی برای افغان ها کانون توجه دیگر برنامه های اداره کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا نیز بوده است.

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی