برنامه های آموزشی آلمان برای بهتر شدن کیفیت معارف در کندز | گزارش های بازسازی | DW | 07.07.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

برنامه های آموزشی آلمان برای بهتر شدن کیفیت معارف در کندز

دفتر سازمان آلمانی برای همکاری بین المللی "جي آی زيد" از چندین برنامه آموزشی براي بهترشدن كيفيت معارف دركندز حمايت مي كند.

مجهز ساختن مكاتب با لابراتوارها، یکی از بخش های حمایت سازمان آلمانی برای همکاری بین المللی جي آی زيد در کندز است

مجهز ساختن مكاتب با لابراتوارها، یکی از بخش های حمایت سازمان آلمانی برای همکاری بین المللی "جي آی زيد" در کندز است

برنامه تعليمات اساسي دربخش معارف، یکی این برنامه هااست كه طی چندسال اخیر ازسوي سازمان "جي آی زيد" در كندز اجرا می شود و هدف آن ارایه آموزش های مسلكي ومعياري برای آموزگاران وآشنا ساختن شان با شيوه هاي جديد تدريس از راه تدوير سمينار ها وكارگاه هاي آموزشي است.

حمیدالله حقیار، ریيس موسسه تربيه معلم كندز مي گويد که این آموزش ها نقش مهمی را درمعیاری شدن هرچه بیشتر روند آموزش درین موسسه تحصیلی ایفا کرده است. اومی افزاید:

"آموزگاران بیشتر در رشته هاي رياضي ، فزيك وكيميا آموزش می بینند که آموزگاران مراكز حمايوي ومكاتب تجربوي رانیز در برمی گیرد. اين وركشاپ ها براي سه دوره است كه درهردوره 60 نفرآموزگار به شمول زنان ومردان ازآن بهره مند می شوند. مجریان کارگاه های آموزشی سه نفرهستند که ازمركز ازدفترتعليمات اساسي اینجا آمده اند."

كمبود لابراتوارها ومواد لازمه آن در دارالمعلمين ها ومكاتب تجربوي ازمشكلاتی است كه به دليل آن آموزش هاي عملي و تجربي درمكاتب به خوبی پیش نمی رود. چنانچه شماری ازدانش آموزان و حتي آموزگارانی كه ازدارالمعلمين ها فارغ مي گردند، به این دلیل قادر نيستند تا درس هاي تيوريك شانرا درعمل تجربه نمايند و دانش آموزانی كه به دانشگاه ها راه میابند، همواره دردوره تحصيلات عالي با چالش هایی ناشي ازاين كمبود مواجه مي شوند.

خاطره يك آموزگارتربيه معلم كه این دورهای آموزشی را فراگرفته، مي گويد که حالا به آسانی می تواند کارآموزش تجربی را انجام بدهد. او می افزاید:

"هميشه این را می گفتیم كه ما مواد در دسترس نداريم تا به آن وسیله تجارب كيمياوي را عملاً انجام بدهيم؛ اما حالا با استفاده از متدها وروش های خیلی خوب وموثر متوجه شدیم که مي توانيم ازمواد خيلي ساده استفاده كرده وتجارب كيمياوي را انجام بدهیم ودرواقع حالا به معنی علم کیمیا پی بردیم . امروزما فهميديم كه كيميا علمي است كه با زندگي ما مستقيماً ارتباط دارد."

جمعه نظر، يك آموزگارديگر كه تحت پوشش برنامه ظرفیت سازی "جی آی زید" قرارگرفته است، نيزاین برنامه را يك برنامه موثر درجهت غنامندترشدن روند آموزش وپرورش در ولايت کندزمي خواند. او می گوید:

"خيلي موثربود ، خيلي خوب وآموزنده بود ، براي اكثريت استادان ما كه آنها در واقعيت تا هنوزاین مهارت را نداشتند كه چطور يك درس زنده را به شاگردان خود تقديم كنند. آنان حالا اين شيوه ها را آموختند وجنبه هاي عملي آنرانیز ديدند."

پيش از این نيز برنامه هایی ازسوي دفتر "جي آی زيد" جهت ارتقاي سطح توانمندی های مدیریتی براي مسوولين دارالمعلمين ها ومكاتب تجربوي كندز و ولسوالي ها ي اين ولايت راه اندازي شده بود. به قول
ریيس موسسه تربيه معلم كندز، برنامه تعليمات اساسي این سازمان آلمانی يك برنامه درازمدت است که درآینده نیزادامه خواهد یافت.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ

مطالب مرتبط