برنامه هاي انکشافي وزارت زراعت افغانستان | گزارش های بازسازی | DW | 02.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

برنامه هاي انکشافي وزارت زراعت افغانستان

وزارت زراعت، مالداري وآبياري افغانستان مي گويد، برنامه هاي وسيعي براي انکشاف زراعت درافغانستان روي دست دارد.

مسوولان وزارت زراعت مي گويند، درصورت کمبود احتمالي مواد غذايي در زمستان آمادگي کامل گرفته اند

مسوولان وزارت زراعت مي گويند، درصورت کمبود احتمالي مواد غذايي در زمستان آمادگي کامل گرفته اند

به گفته آقاي سليم خان قندوزي معين تخنيکي وزارت زراعت؛ مديريت درست زمين توسط اداره اراضي جزو اين برنامه هاي مهم مي باشد. به گفته وي براساس برنامه هاي جديد اين وزارت، قرار است زمين هايي که تا به حال از آنها هيچ استفاده نشده است، در زودترين فرصت توسط اداره اراضي افغانستان بررسي شده و در حدود 25 هزار هکتار زمين در دسترس دهقانان قرار گيرند.

معين تخنيکي وزارت زراعت در ادامه مي گويد، يکي از برنامه هاي کلان ديگر ما قرضه در بخش زراعت است. ما 100 مليون دالر را براي قرضه به دهقانان در نظر گرفته ايم. ما امسال با به اجرا درآوردن اين برنامه آغاز کرده ايم. کوشش ما اين است که امسال 24 مليون توزيع گردد، براي سال آينده 30 مليون دالر در نظر گرفته ايم. ما طي سه سال آينده تلاش خواهيم کرد تا 100 مليون دالر توزيع کنيم. هدف ما اين است که با کمک به دهقانان سطح توليدات خود را افزايش داده و حاصلات خود به دست آوريم.

به گفته قندوزي توزيع تخم اصلاح شده وکود کيمياوي، برنامه تنظيم آبياري درافغانستان، توزيع درحدود 5هزار عراده تراکتور به دهقانان وبلند بردن مساحت کشت از برنامه هاي اند که وزارت زراعت روي آنها کارميکند.

مسوولان وزارت زراعت همچنين مي گويند، درصورت کمبود احتمالي مواد غذايي در زمستان آمادگي کامل گرفته اند. آقاي قندوزي در اين باره مي گويد، هم اکنون وزارت زراعت افغانستان 75 هزار متريک تن گندم ذخيره دارد و سازمان غذايي جهان دبليو اف پي در حدود 40 هزار متريک گندم در ذخاير خود دارد. به اين ترتيب اگر کدام مشکل اضطراري پيش آيد، به حل آن مي پردازيم.

اقاي تيکس تيکي يک مسوول سازمان زراعت و خوراکه جهان «اف او اي» امنيت غذايي در جهان را رو به وخامت توصيف کرده، مي گويد، اف او اي تلاش دارد تا سطح محصولات زراعتي 2،5 مليارد دهقان را در جهان افزايش دهد. دهقانان افغانستان نيز شامل آنها هستند. «اف او اي» مسووليت افزايش توليد در افغانستان را دارد. ما در همکاري با وزارت دفاع، در حدود 18 صد هزار متريک تن تخم هاي اصلاح شده را همراه با کود کيمياوي اش امسال بين دهقان افغانستان توزيع خواهد شد.

سيد امين بهراد

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی