بررسی حمله انتحاری کابل با جنرال بریالی | مصاحبه ها | DW | 11.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بررسی حمله انتحاری کابل با جنرال بریالی

بارديگردرافغانستان دهشت افگنان ازمنفذهاي امنيتي این کشور عبورکرده کابل پايتخت را تکان دادند.

default

حمله ي روزچهارشنبه بروزارت عدليه دربرابر درهاي رياست جمهوري و درحوالي وزارت دفاع ملي افغانستان بحث امنيتي جديد را دربرابردولت مردان افغانستان قرارمي دهد. اين که نفوذ دهشت افگنان تا دم دروازه هاي رياست جمهوري افغانستان چه توجيه امنيتي ازسوي دولت مردان مي تواند داشته باشد.

اين موضوع را با جنرال عتيق الله بريالي کارشناس امورامنيتي افغانستان به بحث گرفته ايم:

دويچه وله:آقاي بريالي، حملات انتحاري ومسلحانه ي امروزدر کابل ميتوانند در ديد نخست دو پيام مشخص داشته باشند، يکي اين که حکومت، در اين قسمت به خصوص وزرات داخله و رياست امنيت بي حد ضعيف استند و ديگر اين که دشمن هم بي حد قويست؛ تعبير شما از حملات امروز چه است؟

جنرال بريالي: بسم الله الّرحمن الّرحيم. با عرض سلام خدمت شنونده هاي محترم راديوشما.

اساساً جريان عمليات امروز در واقع يک عصر جديد در پيشرفت عمليات انتحاري و عمليات تروريستي طالبان و القاعده را در افغانستان بيان مي دارد و اين يک نوع کاپيي خفيف و ناقص ازعمليات تروريستان در بمبئي بود و تا حدود زيادي هم در افغانستان مشابه به اقداماتي بود که اينها در روزجشن پيروزي جهاد از خود نشان دادند؛ همچنان روز آزادي زندانيان در قندهار.اما با در نظرداشت اينکه براي ايشان فرصت مناسب نشد و همچنان برخوردار از تمرکز نبودند، مؤفق به انفجار بمب هاي خود نشدند و اِلا مي توانست تلفات به مراتب بيشتر از اين را بر مردم و مسوولين ما تحميل نمايند. بناءً با آن که اين يک پيشرفت است در حيات تروريستي طالبان، اما نشان از يک مرحله قدرت نهايي آنان و ضعف دولت افغانستان هم نخواهد بود ،به دليل اينکه فرصت هاي زيادي وجود دارند تا با تغييرات گسترده در نحوه مقابله با تهاجم تروريستان و تأمين امنيت با تغييرات مثبت در حفاط ملکي مردم ما فراهم نماييم.

اما قبل از همه برميگردد به اراده مسوولين دولت.يعني آيا اين اراده را مسووليت دولت افغانستان از خود به نمايش خواهند گذاشت يا خير.

دويچه وله:آقاي بريالي به نظر شما کي ها ميتوانند طراحان اصلي همچو حملاتي باشند، با توجه به اين نکته که ريچارد هولبروک نماينده ويژه ايالات متحده امريکا امروز در پاکستان است و در پاکستان هم امروزچندين انفجار صورت گرفت .با توجه به اينکه قرار است آقاي هولبروک فردا عازم کابل گردد،به نظر شما چه دست هاي ديگري ميتوانند در اين حملات و همچو حملاتي سهيم باشند؟

جنرال عتيق الله بريالي:البته اين عملي را که طالبان امروز انجام دادند،عمل و اقدام بي سابقه نبوده و در چهار چوکات استراتيژي و برنامه هاي اينها قابل ارزيابيست. يعني اينکه دارند در مقابله با جامعه جهاني و در مقابله با دولت افغانستان فعاليت ميکنند و از حضور فرصت ها استفاده ي اعظمي را به نفع خود مينمايند ،ازجانب ديگر ما بصورت سنتي هم شاهد حمايت هاي "آي اس آي " پاکستان از اينها بوديم.

اما در يک مورد خاص صرفاً ميتوانم بگوييم که روش عملکردي اينها قبل از اينکه بسيار جنبه تروريستي داشته باشد يک جنبه ي کوماندويي دارد و در گذشته ها اينگونه آموزش ها را آي اس آي پاکستان فراهم نموده است.بناءً ما ميتوانيم حدس بزنيم که يک نوع حمايت امنيتي و از يک تشکل سازمان داده شده برخوردار بوده است.

دويچه وله:در مورد مسوولين حکومت افغانستان شما از چند حمله انتحاري در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان به طور مثال موضوع بمبيئي را ا يادآور شديد و قرار هم است که فردا ريچارد هولبروک به کابل بيايد .اگر به عمل کرد مقامات دولتي افغانستان وزارت داخله و رياست امنيت توجه کنيم يعني اينکه هشدار داده شد بود که امکان عمليات تروريستي ميرود اين مسوولين به نظر شما چه بايد ميکردند ،براي جلوگيري از همچو حملاتي.چون براي پذيرايي همچو مهمان ارشد و بلند پايه ي از خارج باييست نيروهاي امنيتي و نيرو هاي نظامي در وضعيت آماده باش باشند.

جنرال بريالي: ظاهرأ اطلاعات مشخصي از اينکه وزارت عدليه مورد تهاجم قرار ميگيرد ووزارت معارف مورد حمله قرار ميگيرد وجود داشته است اما پيگيري اين اطلاعات توسط هيچ يک از اين ارگانهاي امنيتي بخوبي صورت نگرفته است، چه در بخش امنيت ملي و چه هم در بخش پليس واقداماتي را هم که امروز در مقابله با تروريستان از خود نشان دادند خيلي متشت و پراگنده بود.

به نظر من دو عامل ميتوانست در شکست تروريستان مفيد باشد،يکي ناشي بودن خودشان که نتوانسته اند اهداف و برنامه هاي خودرا در جريان عمل مديريت بکنند ودوم مقاومت ايکه در درون ساختمان وزارت عدليه صورت ميگيرد،يعني از محافظين وزير،محافظين مهمان خارجي و همچنان دو نفر پليس و يک نفر از اردوي ملي که در محل بودند توانسته اند اقدام خوبي انجام بدهند .

در کل ما به چند تا سوال مواجه ميشويم.

1.چگونه اينها توانسته اند با تسليحات مکمل وارد افغانستان شوند؟ و از يک ميسر همانند زابل ،لوگر پيگيري و تعقيب ميشوند ووقتي که وارد کابل ميشوند از نظر ها غايب ميگردند ودر واقع اينها غير قابل شناخت و غير قابل کشف ميشوند.

2- در قدم دوم هم در حاليکه اين برنامه مشخص بوده است چرا اقدامات واکنشي از قبل به سنجش گرفته نشده بود.بنابرين مسوولين امنيتي دير وارد عمل شدند نه اينکه تعدادي از مسوولين آمده باشند ،ساحه را تحديد کرده باشند.بلکه اقدام عملياتي ايشان بخاطر ورود بديهي صورت گرفته است. در حاليکه عملأ افراد مسلح در داخل وزارت بخوبي توانسته بودند که مانع ورود آنها در منزل هاي سوم و چهارم شوند.

دويچه وله:شما يادآورشديد از اينکه به نيرو هاي امنيتي افغانستان قبلأ هم هشدار داده شده بود که احتمال حملات بالاي وزارت هاي عدليه و معارف وجود دارد ،وپس از حملات بر اين وزارت ها سوال در اينجاست که چرا وزارت عدليه مورد حمله قرار گرفته است؟

جنرال بريالي:البته چنانچه طالبان خود ايشان گفته اند، در واقع اين واکنشي ست در مقابل بدرفتاري منصوبين اصلي اين وزارت است،اما واقعيت امر اينست که اينها از حمله بر هيچ هدفي دريغ نميکنند ،گاهي تيزاب ميپاشند،گاهي اطفال را شهيد ميسازند ،گاهي به زنان تجاوز ميکنند و گاهي هم نوجوانان را سر ميبرند.بناءً نميتوان اين قضيه را صرفأ در چوکات اعلاميه و ابلاغيه هاي آنان خلاصه نمود،اما با توجه به اينکه بصورت همزمان در سه نقطه عمل صورت ميگيرد؛دو نقطه آن حمله تروريستي ست و نقطه سومي چنانچه پيشتر هم توضيح دادم ،يک اقدام ويژه بود.

اين خود گواه برآنست که اينها دارند اهداف کلانتري را تعقيب مينمايندواحتمالأ براي نيروهاي امريکايي وساير نيرو هاي ائتلافي آنان نشان ميدهند که "ما وارد يک مرحله جديد شده ايم ودرواقع قادر هستيم شما را با وجود گسترده سازي پايگاه حضور تان آماج حمله قرار بدهيم".

دويچه وله:آقاي بريالي اين حملات در حالي صورت ميگيرد که آقاي کرزي چندروز پيش در اجلاس امنيتي مونشن از طالبان در حضور سران کشور هاي غربي براي همکاري با حکومت افغانستان دعوت نمود ،با توجه به محدوديت وقت برنامه دو سوال را همزمان با شما مطرح ميکنم و پاسخ هاي کوتاهي هم ميخواهم.اول اينکه اين حملات ميتواند چگونه پاسخي باشد به خواست کرزي از طالبان و دوم اينکه اگر مسووليت پذيري در حکومت افغانستان وجود داشته باشد مسوولين امنيتي بايد چه اقدامي بنمايند؟

جنرال بريالي:البته با توجه به پيوستگي بسيار نزديک اجلاس مونيخ و همچنان اقدامي که در اينجا صورت گرفت ،مشکل است که گفته بتوانيم که اين اقدام در واقع يک واکنش در برابر دعوت آقاي کرزي بوده است امابا توجه به راهبرد يا استراتيژي ايکه طالبان دنبال مينمايند ميتوان گفت که آنها آماده به تفاهم نيستند و معتقد به تحميل عقايد ايشان با اعمال خشونت هستند وفقط با منطق زور آشنا هستند.اما در گذشته ها هم اقداماتي به مراتب با تلفاتي بيشتري از جانب طالبان صورت گرفته و متأسفانه هيچگونه مجازاتي براي مسوولين امنيتي در قبال نداشته است و اين خود نشان گر اينست که دولت توانايي فهم و حلاجي تحليل اينگونه قضايا را نه بصورت تاکتيکي ،نه بصورت استرتيژيکي و نه هم در چهارچوکات کدر و نه در چهار چوکات اهداف ملي خود دارد.بناءً با در نظر داشت مسووليت هاييکه نيروهاي امنيتي داشتند من انتظار آن را ندارم که آنها به پيامدي مواجه گردند - با توجه به کارکرد هاي دولت در گذشته ها.

دويچه وله:آقاي جنرال عتيق الله بريالي از اينکه وقت تان را در اختيار ما از شما يک جهان تشکر.

آگهی