بررسي سفر سه روزه ديرک نيبل، وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان، به افغانستان | آلمان و جهان | DW | 02.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

بررسي سفر سه روزه ديرک نيبل، وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان، به افغانستان

اين سفر رسمي ديرک نيبل، وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان، به افغانستان ازسفر هاي ديگر او تفاوت دارد. بعد از ملاقات با حامد کرزي رييس جمهور افغانستان، نيبل از ديگر تشريفات ديپلماتيک خود داري کرد.

دیرک نیبل، وزیرامورکمک های انکشافی آلمان وحامد کرزی، رییس جمهورافغانستان

دیرک نیبل، وزیرامورکمک های انکشافی آلمان وحامد کرزی، رییس جمهورافغانستان

نیبل گفت: " جمهوري فدرالي آلمان مي خواهد همه تلاش هايش را در قبال افغانستان دو برابر سازد، اما ما حاضر نيستيم پول هاي خود را از کلکين بيرون اندازيم. اين پول ها را مردم ما با زحمت زيادي بدست آورده اند."

روشن مي شود که وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان پيش شرط ها را به شکل بسيار واضح ارائه کرده است: در صورتي که خواست افزايش پول باشد، پس بايد بزودي تغييرات به ميان آيد و بايد پولي بسيار زياد در جريان انداخته شود.

حکومت فدرالي آلمان کمک هايش را براي بازسازي جامعه مدني افغانستان تقريباً دوبرابر کرده، سالانه به 430 ميليون يورو رسانده است؛ رقمي که از طرف ديگر مي تواند به فساد دعوت کند.

درست به همين دليل، نيبل از حکومت افغانستان مي خواهد در مبارزه عليه فساد، تلاش هايش را تشديد کرده هر چه بيشتر سازد. با اين خواست اش وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان، نه تنها خواست کشور خود را بيان مي دارد، بلکه صداي همه کشور هاي کمک کننده را بلند مي کند.

استيفن دي ميستورا نماينده ويژه سازمان ملل متحد براي افغانستان نيز طرفدار است تا فشار بالاي حکومت افغانستان افزايش داده شود. او گفته است:" زماني که حکومت افغانستان مسووليت را خود عهده دار مي شود، نه تنها بايد براي مردم کشور هاي کمک کننده جوابگو باشد، که پول ها در کجا به مصرف رسيده اند يا ميرسند، بلکه در برابر افغان ها نيز جوابگو است.

او اضافه مي کند:" پول هاي زيادي در افغانستان مصرف مي شود. بنا براين مردم بايد شاهد انکشاف باشند. به اين دليل بجا است که فشار براي بدست آوردن نتيجه بهتر افزايش يابد. بالاي خود ما و بالاي افغان ها."

رييس جمهور کرزي بعد از ملاقات با وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان در ارتباط به اين ملاقات اش بصورت علني اظهارنظرنکرده است، اما عمر زاخيلوال، وزير ماليه افغانستان، براي نيبل، وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان گفته است که وضعيت مديريت در امور اقتصادي را بيشتر بهبود مي بخشد، تا پول هاي کمکي قرباني فساد اداري نشود.

نيبل سفري به شمال افغانستان نيز دارد، جايي که در قدم اول فعاليت هاي ارتش آلمان تمرکز يافته است. در شمال افغانستان ، بر اساس خواست حکومت آلمان، در آينده کمک هاي اين کشور بيشتر متمرکز خواهد شد.

يکي از اهداف اين است که قدرت هاي محلي حمايت شوند تا پول هاي کمکي را براي پروژه ها، خود بصورت مستقيم بدست بياورند و خود اين پول ها را اداره کنند، تا باشد که از اين طريق بين مردم محبوبيت بيشتر بدست بياورند. هدف ديگر اين اقدام اين است که پول ها، ديگر نبايد تنها در شهر ها به مصرف برسند بلکه در خارج از شهر ها يعني در دهات و قصبات افغانستان نيز به مصرف برسند. به همين دليل نيبل تصميم دارد که شماري از پروژه ها را از نزديک ببيند، پروژه هايي را که مي توانند سرمشق باشند. از آنجايي که اوضاع امنيتي در شمال افغانستان نيز متشنج است، مسير سفر وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان مخفي نگهداشته شده است.

کلیبر/ نبیله کریمی الکوزی

ویراستار: یاسر

آگهی