برد دپلوماتيک جديد پاکستان عليه افغانستان | افغانستان | DW | 14.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

برد دپلوماتيک جديد پاکستان عليه افغانستان

"پاکستان بعد از اينکه انگلستان و ايالات متحده امريکا را از کليدي بودن نقش اين کشور در حل بحران افغانستان متقاعد ساخته بود، حالا متاسفانه يکي از کشور هاي مهم اتحاديه اروپا، يعني فرانسه را نيز به اين امر معتقد ساخته است...

...حکومت جديد پاکستان هم به سياست های گذشته اين کشور ادامه ميدهد.

...حکومت جديد پاکستان هم به سياست های گذشته اين کشور ادامه ميدهد.

"پاکستان بعد از اينکه انگلستان و ايالات متحده امريکا را از کليدي بودن نقش اين کشور در حل بحران افغانستان متقاعد ساخته بود، حالا متاسفانه يکي از کشور هاي مهم اتحاديه اروپا، يعني فرانسه را نيز به اين امر معتقد ساخته است"، اين مطلب را سيف الدين سيحون کارشناس امور سياسي-اقتصادي افغانستان طي گفت و شنودي اختصاصي به راديو صداي آلمان گفته است.

اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد که روز قبل وزير خارجه فرانسه حل بحران افغانستان را بدون همکاري پاکستان غير ممکن خوانده است.

سيف الدين سيحون استاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل به اين باور است که پاکستان با فعاليت هاي دقيق، برنامه ريزي شده و وسيع در سطح جهاني، بخش بزرگ از کشور هاي کمک کننده به افغانستان را قانع ساخته است که مشکلات در افغانستان تنها از طريق همکاري نزديک با اسلام آباد قابل حل ميباشند.

سيحون در پاسخ به اين پرسش که پاکستان بنابر رقابت هاي ديرينه که با هندوستان دارد تا چه حد خواهان يک افغانستان آرام و با ثبات ميباشد، چنين استدلال کرده است که اگر خرد سياسي در پاکستان حکم کند، اسلام آباد در مي يابد که بازار هاي افغانستان و آسياي ميانه تنها در صورت صلح و آرامش در افغانستان براي کالاهاي تجارتي پاکستان باز خواهند بود. او در ضمن ياد آورشده است که افغانستان ميتواند پلي ديگر ميان پاکستان و ايران باشد.

اما استاد دانشکده اقتصاد افغانستان به اين باور است که اسلام آباد تا هنوز هم از سياست هايش براي کنترول سياسي-اقتصادي افغانستان دوري اختيار نکرده است.

سيحون در رابطه با رقابت ها ميان هندوستان و پاکستان گفته است که افغانستان هنوز هم به حيث "عمق ستراتيژيک" براي اسلام آباد مطرح ميباشد.

در اين ميان، اين پرسش مطرح شده است که پاکستان چگونه ميتواند از دوستي يا حسن نيت يک افغانستان با ثبات، آرام و روي پا ايستاده شده اطمينان حاصل کند، در صورتيکه مشکل به رسميت شناختن سرحدات بين دو کشور هنوز هم موجود است و سياست هاي پشتونستان کابل در اذهان سياستمداران پاکستان زنده.

سيف الدين سيحون در پاسخ گفته است که افغانستان بايد مانند هر کشور ديگرواقعيت هاي تغيير ناپذير زمان خود را بپذيرد. به عباره ديگر کابل بايد در يک گفتمان سالم با پاکستان و جامعه جهاني تلاش نمايد تا مسئله سرحدات با پاکستان را بطور رضايت بخش آن براي هر دو جانب حل نمايد. بنابر تحليل سيحون؛ افغانستان ضعيفتر از آن است که بخواهد دايما ً با همسايه هايش بخصوص دو همسايه اتومي اش شاخ به شاخ گردد.

آگهی