برخورد شدید با وزیران پیشنهادی در ولسی جرگه | افغانستان | DW | 21.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

برخورد شدید با وزیران پیشنهادی در ولسی جرگه

نامزدان وزارتهای دفاع، معارف و عدلیه، که امروز برای معرفی برنامهی کاری شان به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند، در مورد کارهای گذشته، چالشها و برنامههای آینده توضیح دادند.

ولسی جرگه

ولسی جرگه

نمایندگان مجلس با این سه وزیر که از کابینهی قبلی ابقا شده اند، به خصوص در ارتباط به مسایل امنیتی، بیشتر انتقادی برخورد کردند.

به این نکته نیز در مجلس توسط نمایندگان اشاره شد که حادثهی قندز باعث استعفای وزیر دفاع آلمان گردید، اما در افغانستان هیچ وزیری تاهنوز به دلیل عدم توانایی در اجرای وظیفه، استعفا نداده است.

فوزیه کوفی، نماینده بدخشان در مجلس گفت: "شما وزیر صاحبان محترم، چه تضمینی برای پارلمان و وکیلانی که قرار است از اینها شما رای بگیرید، بدهین که سمت تان را یا همان پستی را که در آنجا به عنوان وزیر یک وجیبهی ملی و تعهد ملی بدانید و در آنجا وزیر ملت افغانستان باشید نه وزیر گروه یا مجموعهای که از آنجا آمده اید".

فاروق وردک، وزیر پیشنهادی معارف گفت تا سال 1399، همهی اطفال واجد اشرایط، از تعلیمات اساسی برخوردار خواهند شد.

فاروق وردک گفت: "الی سال 1399 ه.ش. تمام اطفال و نوجوانان واجد اشرایط که در عمر مکتب باشند، یعنی بین سنین شش الی شانزده باشند، از تعلیمات اساسی برخوردار شوند".

سرور دانش، وزیر پیشنهادی عدلیه به مبارزه با فساد و اصلاحات اداری تاکید کرده گفت: "ما در ادارهی خود با این که از این جهت در وضعیت نسبتا مناسبی قرار داریم، اما در عین حال وظیفهی خود میدانیم که در مبارزه با فساد اداری در ادارات وزارت عدلیه، با طرح برنامهها و پلان تطبیقی آن وضعیت را از آنچه هست، بهتر گردانیم".

همچنین عبدالرحیم وردک، وزیر پیشنهادی دفاع، میگوید که تا سال 2013، اردوی ملی کشور به 240 هزار سرباز افزایش مییابد.

هرچند ارتقای کمیت اردو تا به 240 هزار، هم خواست وزارت دفاع است و همه جامعه جهانی به آن تاکید کرده است. اما، هنوز بودجهای برای تمویل آن در نظر گرفته نشده و فعلا هم توسط کمکهای خارجی تمویل میگردد.

براساس توافق لندن، کمیت اردوی افغان متناسب با سطح رشد اقتصادی افغانستان، باید افزایش یابد.

رحیم وردک گفت: "این که در درازمدت ما چه قسمی اردوی خود را تمویل خواهد کردیم، در اینجا هم توافقاتی وجود دارد که اگر بلند بردن قوتهای اردوی ملی سبب اخراج قوای خارجی شود، در آن صورت از صد دالری که مصرف میکنند، نود دالرش در جیب شان برای شان تصرف خواهد شد و صرف ده دالرش را به ما خواهند داد".

به گفتهی آقای وردک، مصرف یک سرباز خارجی برابر با مصرف هفتاد سرباز داخلی است و برعلاوه کمکهای خارجی، رشد عواید داخلی میتواند در تمویل اردوی ملی کمک نماید.

در همین حال، نامزد وزارت دفاع کشور در پاسخ به این سوال نمایندگان که وسایط به مقامهای وزارت دفاع از سوی کی داده شده است، گفت: "در قسمت وسایلی که برای وزارت دفاع داده شده، این وسایط، اول ما نه تقاضایش را کردیم، نه کدام پیشنهادی کردیم، وسایط داده شده، و نه از این که از کجا تمویل میشود، خبر داریم".

با این حال، وی گفت که برای تعدادی از افسران از سوی وزارت دفاع ملی، وسایط زرهی داده شده است.

آقای عبدالرحیم وردک گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان منوط به وضعیت و پیشرفتهای نیروهای داخلی میباشد و تا زمانی که نیروهای داخلی توانایی تامین امنیت را نداشته باشند، نیروهای خارجی افغانستان را ترک نخواهند کرد.

نعمت الله غفاری، نمایندهی هلمند در مجلس میگوید که برخی ولسوالیهای هلمند بدون هیچگونه درگیری به طالبان سپرده شده است.

با این حال، عبدالرحیم وردک از کیفیت اردوی ملی کشور دفاع کرده، گفت طالبان نیز از اردوی ملی میترسند.

عبدالرحیم وردک گفت: "طالبان هم از اردوی ملی – من این را به شما میگویم- که به مراتب زیادتر از عساکر خارجی میترسند. من بعضی اوقات در ارتباطات استخاباتی که وجود دارد، یگان وقت کدام کسی (از طالبان) را شاید ببینم از خاطر همان پروگرام تحکیم صلح و اینها، یعنی خود شان (طالبان) برای ما گفته اند که عسکر خارجی به مجردی که ما سرش فیر کردیم، پروت میکند، یاز معطل است که طیاره و توپچیاش بیاید. اما اردوی ملی افغانستان زیر گلوی ما میآید".

تعداد زیادی از نمایندگان با سوالهای زیاد از این سه وزیر پیشنهادی، دیدگاه انتقادی خود نسبت به کارکرد این وزیران در کابینهی گذشته را ابراز داشتند. قرار است بعد از این که همهی وزیران برنامههای کاری شان را ارایه نموده به سوالهای نمایندگان پاسخ دهند، برای رای اعتماد، صندوق گذاشته شود.

عارف فرهمند

ویراستار: آهنگ

آگهی