برخورد سربازان افغان وپاکستاني درمرز | افغانستان | DW | 20.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

برخورد سربازان افغان وپاکستاني درمرز

به روزجمعه پاکستان اعلام نموده است که ديروز سربازانش با گزمه هاي افغان تبادله آتش نموده اند، اما برعکس مقامات افغانستان گفته اند که سربازان اين کشور دريک منطقه مرزي با پاکستان مي خواسته اند، ديوارسيم خاردار داري را که پاکستان ايجاد نموده بود، بردارند.

مرزمیان افغانستان وپاکستان منازعه قدیمی ای میان این دوکشورمی باشد

مرزمیان افغانستان وپاکستان منازعه قدیمی ای میان این دوکشورمی باشد

مقامات پاکستاني نيروهاي افغان را متهم ساخته اند که برپسته آنها آتش گشوده اند. بريد جنرال وحيد ارشد سخنگوي نظامي پاکستان گفته است :

" نيروهاي ما پاسخ شليکهاي آنها را دادند وآنها فرارکردند. کدام تلفاتي به وجود نيامده است."

به روزپنجشنبه وزارت داخله افغانستان گفته است تبادله آتش تفنگها هنگامي صورت گرفت که سربازان افغان هنگامي که مي خواستند ديوارهاي سيم خاردار و وماينهايي را که پاکستانيها درمنطقه ايجاد نموده اند، ازبين ببرند ، مورد شليک نيروهاي پاکستاني قرارگرفتند.

اما جنرال ارشد اين ادعا را رد نموده وگفته است :

" دراين منطقه نه سيم خارداري بوده است ونه آنها کدام ديوارسيم خاردار را ازبين برده اند. هيچ کسي درقلمرو پاکستان داخل نه شده است."

پاکستان که به صورت انتخابي دربرخي ازمناطق مرزي با افغانستان ديوارهاي سيم خاردارايجاد نموده است، مي گويد اينکاررا براي آن انجام داده است تا جنگجويان طالب ازطريق مرزها داخل افغانستان نه شوند ونيروهاي افغان، امريکايي وناتو را مورد حمله قرارندهند.

افغانستان به خاطرمنازعه مرزي قديمي اي که با پاکستان دارد، مخالف ايجاد اين ديوارهاي سيمهاي خارداراست واين مخالفتش را چنين مدلل مي سازد که جماعات قبيله اي وخانواده هاي آنها را دردوطرف خط ديورند، به خطرمواجه مي سازد.

برخورد بين سربازان افغان وپاکستاني دردرمنطقه قبيله اي وزيرستان جنوبي ودرولسوالي برمل ولايت پکتيکا اتفاق افتاده است.

مطالب مرتبط