برخورد دوگانه آلمان درمورد ویزای کارمندان محلی افغان | افغانستان | DW | 16.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

برخورد دوگانه آلمان درمورد ویزای کارمندان محلی افغان

طبق یک تحقیق سه رسانه مشهور آلمانی، حکومت آلمان با آن کارمندان اش در افغانستان که به دلیل کارشان با آلمان، اکنون احساس خطر می کنند، درقسمت صدور ویزای آمدن به آلمان برخورد نا برابر می کند.

سه رسانه مشهور آلمانی ان دی آر، دبلیو آر دی و روزنامه زود دویچه تسایتونگ از برخورد های نابرابر حکومت آلمان در برابر کارمندان محلی پیشین افغان برای گرفتن ویزای آلمان انتقاد کرده اند. این کارمندان محلی به سه رسانه نامبرده گفته اند که "انجمن همکاری های بین المللی" آلمان-جی آی زد- که با وزارت کمک های انکشافی ارتباط دارد، در این زمینه به کارمندان محلی اش معلومات دقیق نمی دهد و گویا به طور غیر مستقیم به آن ها می فهماند که از دادن درخواست برای آمدن به آلمان خود داری کنند. در جمله یک گروه جداگانه 437 نفری که به آن ها وعده آمدن به آلمان داده شده است، تنها یک تن از ترجمان های وزارت همکاری های انکشافی وجود دارد.

طبق گزارش این رسانه ها، به 60 درصد از کارمندان محلی آلمان در افغانستان که به دلیل احساس خطر جانی از جانب طالبان درخواست پناهندگی داده اند، جواب رد داده شده است. راینهولد روبه، متصدی امور نظامی پیشین که عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان است، چنین طرز برخورد با همکاران محلی افغان را « شرم آور» خوانده و گفته است که این «با شأن کشورما» مناسب نیست.

همین طور "پروازول" که یک سازمان حامی پناهجویان است در این ارتباط از یک روند غیر شفاف و آن فشار هایی انتقاد کرده است که«انجمن همکاری های بین المللی » آلمان - جی آی زد- بر کارمندان اش وارد می کند. اما حکومت آلمان این انتقادات را رد می کند و می گوید که به مسئولیت هایش در قبال همکاران محلی اش پی می برد ومطابق به معیارات تعیین شده با همه « یکسان» برخورد می کند.

رسانه هایی که تحقیق کرده اند می گویند که این معیارات نه به پناهجویان و نه به وکلا معلوم است و نه هم علناً انتشار یافته اند. برعکس این "معیارات" محرم پنداشته می شوند.

این رسانه ها گفته اند که مقامات بلند پایه " انجمن همکاری های بین المللی "آلمان- جی آی زید- به کارمندان افغان شان گفته اند که رفتن شان به آلمان ناممکن است. حکومت آلمان گفته است که ازچنین « اظهاراتی اطلاعی ندارد و آن را نادرست می داند».

طبق اظهار حکومت آلمان ، تنها درهمین هفته برای یک کارمند "انجمن همکاری های بین المللی" آلمان ویزه صادر شده است. هشت در خواست دهنده دیگر زیر غور قرار دارند. ویکتور پفاف وکیل مدافع مقیم فرانکفورت که ازجمله موسسان سازمان "پروازول" است، می گوید:« فکرمی کنم در این قسمت فشار آورده می شود تا آن ها درخواست شان را مطرح نکنند». او افزود:« باید فکر کرد که هرگاه با این افراد درصورت خطر کمک نشود، در آینده کسی با " انجمن همکاری های بین المللی" آلمان و یا سازمان های دیگر آلمانی کار نخواهد کرد».

طبق گزارش رسانه های ان دی آر، دبیلو آردی و زود دویچه تسایتونگ رد درخواست پناهندگی برخی از کارمندان اردوی فدرال آلمان توجیه پذیر نیست، چونکه غالباً آن ها در مناطقی کار کرده اند که شورشیان فعال اند.

اینکه چرا پناهندگی آن ها رد شده است، ادارات مربوط جواب قانع کننده ای نداده اند و در قبال تصامیم گرفته شده راه دعوای حقوقی نیز مسدود می باشد.

راینهولد روبه، مسئول پیشن اردوی آلمان می گوید برای آنکه سربازان آلمان و همکاران محلی شان بتوانند در افغانستان کار بکنند، کارمند محلی افغان زندگی شان را با خطر مواجه ساخته اند. بنابراین نباید اکنون آن ها را تنها به حال خود شان رها کرد:« نیاز به کمک به آن هاست و برای امنیت آن ها راه های دیگری باید جستجو شود».

روبه گفت که توماس دیمیزیر وزیر دفاع پیشین آلمان فدرال نیز در این ارتباط معلومات مفصلی دارد. او افزود که وی « می تواند در این ارتباط به اقدامی بپردازد، اما این کار رانمی کند. بنابراین باید پرسان نمود که چرا اینکار را نمی کند».

حکومت آلمان گفته است که اکنون روی درخواست پناهندگی 1105 کارمند محلی ای که در امور دفاعی، داخلی ، خارجی و انکشافی کار می کرده اند و احساس می کنند که در معرض خطر قرار دارند، کار صورت می گیرد. گفته می شود که 60 درصد این درخواست ها رد شده است.

DW.COM