برای سه مکتب در کلفگان ساختمان های جدید اعمار می شود | گزارش های بازسازی | DW | 30.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

برای سه مکتب در کلفگان ساختمان های جدید اعمار می شود

قرار است برای سه مکتب در ولسوالی کلفگان ولایت تخار ساختمان های جدید با اتاق های درسی متعدد اعمار شود. ساختمان های جدید زمینه آموزش را برای پنج هزار دانش آموز فراهم خواهد کرد.

دانش آموزان از اعمار ساختمان های جدید برای مکاتب شان احساس خوشی می کنند

دانش آموزان از اعمار ساختمان های جدید برای مکاتب شان احساس خوشی می کنند

برای مکاتب ابوالحسن خرقانی و چغل قشلاق در ولسوالی کلفگان ولایت تخارساختمان های جدید اعمارمی شود. هزینه این پروژه بیش از پنجصد هزار دالرامریکایی تخمین شده است که تمویل آن را کشورآلمان به عهده گرفته است.

محمد ابراهیم فیاض، سخنگوی ریاست معارف این ولایت توضیح می دهد: "این ساختمان ها دارای بیست اتاق درسی و اداری خواهند بود که به شکل پخته واساسی اعمارمی گردند. کاراین پروژه در جریان نه ماه آینده تکمیل خواهد شد. با اعماراین مکاتب تا حدودی مشکلات دانش آموزان ازناحیه اتاقهای درسی رفع خواهد شد."

فیاض در باره اعمار ساختمان مکتب درمنطقه شمر شهر تالقان می گوید، این مکتب دارای نه اتاق درسی بوده و در یک طبقه با هزینه بیش ازدوصد وشصت هزاردالراعمارمی شود که بعد از هفت ماه تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

با اعماراین ساختمان های جدید، امکانات جای مناسب برای پنجهزار دانش آموز فراهم خواهدشد. این امر موجب خوشی دانش آموزانی شده است که در آینده نزدیک در این مکاتب به آموختن دروس شان آغار می کنند.

شقایق دانش آموزمکتب شمر شهرتالقان می گوید: "ما قبلاً در زیر خیمه درس می خواندیم و حالاکه برای ماتعمیر نو ساخته می شود، بسیار خوشحال هستیم."

نرگس دانش آموز دیگر مکتب شمراحساس خوشی می کند که با اعمار ساختمان جدید مشکل آنان از ناحیه کمبود اتاق های درسی حل می شود. او می گوید:

"ما با بسیارمشکلات درزیر خیمه درس می خوانیم. اما حالا برای مکتب ما که تعمیر ساخته می شود، ما سپاسگذاری می کنیم و امیدواریم که درآینده هم درقسمت آبادی مکتب مارا یاری رسانند."

این مکاتب درحالی درولایت تخار اعمارمی گردند که به گفته مقام های ریاست معارف درحال حاضر45 درصد مکاتب این ولایت فاقدساختمان بوده ودانش آموزان درزیرخیمه ها ویا درفضای بازدرس می خوانند.

محمد صابریوسفی، ولایت تخار

ویراستار:مبلغ

آگهی