برای دریای تالقان یک دیوار استنادی اعمار می شود | گزارش های بازسازی | DW | 23.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

برای دریای تالقان یک دیوار استنادی اعمار می شود

برای دریای تالقان یک دیوار استنادی با طول 400 متر اعمار می شود. به این وسیله نه تنها مردم محل به آب مورد نیاز شان به زراعت دست می یابند، بلکه هزاران جریب زمین از خطر سیلاب ها نیز نجات می یابند.

دریای تالقان

دریای تالقان

این دیوار استنادی با هزینه یک میلیون و پنجصد هزاردالر در دریای تالقان، مرکز ولایت تخاراعمار می شود و تمویل آن را آلمان به عهده گرفته است.

با اعماراین دیواراستنادی که چهارصد مترطول دارد، هزاران جریب زمین زراعتی به آب مورد نیاز دسترسی پیدا خواهند کرد و به این وسیله صدها تن ازباشندگان این ولایت نیزمشغول کارخواهند شد.
 
به قول عبدالجبارتقوا، والی تخار کارمقدماتی این پروژه تکمیل شده و به زودی بقیه کار آن نیزآغاز خواهد شد. او افزود: "پروژه جدیدی را که ما روی دست داریم، اعماریک دیواراستنادی در دوطرف دریای تالقان است که با اعمارآن هزاران جریب زمین زراعتی ازتهدید دریا نجات می یابد. زیرا از سالها خطرات زیادی از ناحیه آب خیزیها زمین های زراعتی را تهدید می کند و صدها جریب زمین نیزبه بستر دریا تبدیل شده ودریا خانه های زیادی راویران کرده است."
 
آقای تقوا با ذکر این نکته که با ساختن این دیواراستنادی، زمینه فراهم شدن کار برای شماری از اهالی این جا نیز مهیا می شود. او علاوه کرد: "زمانی که دیواراستنادی ساخته شود وازتهدید دریا جلوگیری به عمل آید، ما کارساخت وساز شهرک ها را در دو جناح دریای تالقان ودر پشت این دیوارهای استنادی  شروع می کنیم که این امریک زیبایی خاص به شهرتالقان خواهد داد ویک شهرک زیبا ساخته خواهد شد. درین شهرک برای شماری زیادی ازمردم سرپناه وجای کارفراهم خواهد شد."
 
شماری ازباشندگان تخارنیزاعمار دیواراستنادی در دریای تالقان را یک ضرورت جدی می دانند.  حمیدالله یک تن ازباشندگان این ولایت می گوید:

"ساختن دیواراستنادی کمک می کند تا مردم با خاطرآرام کار زراعت خود را پیش ببرند. حالا خطرات زیادی ازطرف دریا وجود دارد. مخصوصاً آب خیزی که می شود، نه تنها زمین های زراعتی بلکه خانه ها را نیز ویران می کند. مردم خیلی خوش می شوند که کاراین پروژه  زود تر شروع شود."
 
کشورآلمان پیش ازاین نیزپروژه های متعدد بازسازی را در ولایت تخار راه اندازی و آنها را مورد حمایت مالی قرار داده است. چنانچه به قول والی تخار، سال گذشته از پربار ترین سالها برای این ولایت ازناحیه بازسازی بوده است  و به این وسیله سهولت های زیادی برای مردم فراهم شده است.

محمد صابریوسفی، تالقان
ویراستار:مبلغ

 

DW.COM

آگهی